In 2018 ontstond een uitbraak van Listeria monocytogenes in een commercieel restaurant binnen het Princess Margarat kankercentrum in Toronto, Canada. Onderzoekers bekeken de patiënten en kwamen tot de conclusie dat multiple myeloom patiënten behandeld met (onder meer) daratumumab een sterk vergrote kans hadden op het ontwikkelen van een Listeria-infectie. Er zijn zeven patiënten onderzocht die de Listeria-infectie hadden opgelopen. Al deze patiënten hadden kanker en vier hiervan multiple myeloom. Deze patiënten ontvingen allemaal een behandeling met daratumumab.

Daratumumab-behandeling als risicofactor

De onderzoekers vonden dat patiënten met multiple myeloom een 75 keer zo grote kans hadden op het ontwikkelen van een Listeria-infectie vergeleken met andere kankerpatiënten. Werden ze behandeld met daratumumab, dan werd deze kans zelfs 340 keer zo groot dan als ze een behandeling zonder daratumumab ontvingen.

Dit sluit aan op eerder knaagdieronderzoek waar gevonden is dat muizen zonder of met geïnactiveerde daratumumab target (CD38) extra gevoelig waren voor een Listeriabesmetting. CD38 komt ook tot expressie door geactiveerde macrofagen en lijkt een belangrijke rol te spelen in de afweer tegen Listeria. De infectie zou worden voorkomen door het inhiberen van macrofagische cytoplasma besmetting door fagocytosische bacteriën.

Aanbevelingen

De onderzoekers geven als aanbeveling dat patiënten met multiple myeloom voedselsoorten moeten vermijden die Listeria kunnen bevatten, zoals ongepasteuriseerde zuivelproducten, niet doorgebakken vlees of ongewassen groente. Ook zouden deze patiënten kunnen worden behandeld met profylactische antibiotica.

Bronnen
1. Khan S, Vaisman A, Hota SS et al. (2019). Listeria Susceptibility in Patients With Multiple Myeloma Receiving Daratumumab-Based Therapy. JAMA oncology.
2. Mediquality.net