Mantelcellymfoom is een vorm van lymfeklierkanker en behoort tot de groep van de non-Hodgkin lymfomen. Mantelcellymfoom-patiënten met refractaire of recidiverende (R/R) ziekte die ziekteprogressie vertonen na het ontvangen van Bruton’s tyrosine kinase (BTK)-remmertherapie hebben vaak een slechte prognose. Voor deze patiënten biedt de momenteel onderzochte behandeling met KTE-X19 mogelijk een uitkomst. KTE-X19 is een autologe anti-CD19 chimerische antigeenreceptor (CAR)-T-celtherapie.

ZUMA-2

In de multicenter, fase II-ZUMA-studie werd de behandeling met KTE-X19 onderzocht bij 74 patiënten met refractaire of recidiverende mantelcellymfoom. Deze patiënten leden aan een recidiverend of refractaire ziekte na het ontvangen van maximaal 5 therapieën waaronder cBTK-remmertherapie.

Na het ondergaan van leukaferese en eventueel overbruggende therapie, ontvingen de patiënten conditionerende chemotherapie en een enkel infuus met KTE-X19 (2x106 CAR T-cellen per kg lichaamsgewicht). Van de geïncludeerde patiënten ontvingen 68 patiënten de KTE-X19. De eerste 60 patiënten werden geanalyseerd.

GROTE RESPONS

Van de geanalyseerde patiënten vertoonden 93% (95%-BI: 84-98) een objectieve respons en 67% (95%-BI: 53-78%) een complete respons. Na een follow-up van gemiddeld 12,3 maanden was 57% van de 60 patiënten in remissie. Na een jaar was de progressievrije overleving (PFS) 61% en de algehele overleving (OS) 83%.

Bij 94% van de patiënten ontstond cytopenie van graad 3 of erger, bij 32% een infectie van graad 3 of erger. Ook ontstond bij 15% het ‘cytokine release’ syndroom (graad 3 of hoger) en bij 31% van de patiënten een neurologisch event. Twee patiënten overleden aan infectieuze bijwerkingen.

PRIORITY REVIEW

De FDA heeft de ‘Biologics Licence Applications’ geaccepteerd en Priority Review toegewezen aan KTE-X19. Dit houdt in dat verwacht wordt dat KTE-X19 een significante verbetering in veiligheid of effectiviteit kan bieden in de behandeling van R/R mantelcellymfoom. Ook de EMA heeft onlangs marketing autorisatie afgegeven voor KTE-X19 in de EU. Registratie wordt verwacht in december 2020.

Bronnen
1. Wang M, Munoz J, Goy A, et al. (2020). KTE-X19 CAR T-cell therapy in relapsed or refractory mantle-cell lymphoma. New England Journal of Medicine382(14), 1331-1342.
2. gilead.com
3. horizonscangeneesmiddelen.nl