In deze (Nederlandse) podcast bespreekt dr. Mark-David Levin het effect van obinutuzumab en venetoclax bij niet-fitte patiënten met chronische lymfatische leukemie.