Laserincubatie van rode bloedcellen zorgt voor een significant snellere bepaling van de bloedgroep, voorafgaand aan een transfusie. Dit hebben onderzoekers recent aangetoond in Scientific Reports.

Veilige bloedtransfusies vereisen het nauwkeurig testen van de donor en ontvanger, om hiermee potentieel gevaarlijke transfusiereacties tegen te gaan. Voor de detectie van immunoglobuline G (IgG) is er een incubatiestap op 37 graden nodig, vaak voor maar liefst 15 minuten. Waar huidige incubatietechnieken vaak traag zijn, blijkt een laser een stuk sneller te werken: met behulp van fotothermale absorptie is een bloed-antlichaam sample al binnen 30 seconden verhit tot 37 graden.

Door gebruik te maken van een laser, kan er sterkere, duidelijkere en beter zichtbare agglutinatie (het samenklonteren van gesuspendeerde deeltjes) plaatsvinden. Waar de tot dusver snelste methode 5 minuten incubatietijd nodig had, resulteert de laser na 2 minuten al in een vergelijkbare agglutinatiesterkte, een afname van meer dan 50%.

Gebruik van de laser resulteerde niet in dissociatie van het antigen-antilichaam-complex. Bovendien waren er geen vals-positieve of vals-negatieve resultaten en vond er geen non-specifieke binding plaats van het antilichaam.

Bron
1. Manderson CA, McLiesh H, Curvello R et al. Photothermal incubation of red blood cells by laser for rapid pre-transfusion blood group typing. Sci Rep. 2019 Aug 2;9(1):11221.