In een retrospectieve cohortstudie in Canada door Nederpelt et al. (2019) is gekeken naar de associatie tussen mortaliteit binnen 24 uur van traumapatiënten met bloedingen en in welke verhouding zij vers bevroren plasma (‘fresh frozen plasma’: FFP) en verpakte rode bloedcellen ontvingen (‘packed red blood cells’: pRBC). In de studie zijn 4.427 patiënten geïncludeerd die trauma hadden opgelopen en hierbij een bloedtransfusie behoeften. Mortaliteit binnen 24 bij deze patiënten blijkt een stuk lager te zijn wanneer de ontvangen bloedtransfusie FFP en pRBC in verhouding 1:1 bevat.

Verhouding FFP:pRBC

Van de geïncludeerde patiënten ontving 31% een bloedtransfusie in de verhouding 1:1, 41% ontving bloed in de verhouding 1 FFP: 2 pRBC en 11% ontving in verhouding driemaal zoveel pRBC als FFP. De hoogste mortaliteit was te zien bij patiënten die FFP en pRBC in de verhouding 1:4 ontvingen (62%) en de laagste mortaliteit bij patiënten die een gelijke verhouding FFP en pRBC ontvingen (28%).

Vergeleken met een transfusie waarbij 1 FFP: 1 pRBC werd gegeven, is met multivariabele analyse bepaald dat de kans om binnen 24 uur te sterven bij een 1 FFP: 2 pRBC verhouding toenam tot 1,23 (95%-BI: 1,02-1,48). Bij 1:4 verhouding was deze mortaliteit 2,11 (95%-BI: 1,42-3,13) en bij 1:5 was dit 4,11 (95%-BI: 2,31-7,31). Al deze verschillen waren significant.

Achtergrond patiënten

De geïncludeerde patiënten hadden een gemiddelde leeftijd van 41 jaar en 79% was mannelijk. Van de patiënten liep 61% trauma op door een stomp voorwerp. De gemiddelde score van letselhevigheid (‘Injury Severity Score’: ISS) van de patiënten was 29. Ze ontvingen allen een transfusie met ≥10 pRBC en ≥1 FFP binnen 24 uur na trauma. De ratio van ontvangen bloedtransfusie moest gelijk zijn op 4 en 24 uur, om overlevingsbias te voorkomen.

Bron
1. Nederpelt, CJ, et al. Fresh Frozen Plasma-to-Packed Red Blood Cell Ratio and Mortality in Traumatic Hemorrhage: Nationwide Analysis of 4,427 Patients. Journal of the American College of Surgeons (2019). Online before print.