Deze maand werden de resultaten gepubliceerd van een retrospectieve studie die de invloed onderzocht van de toediening van herstellend plasma bij COVID-19-patiënten met een hematologische aandoening.1 Deze studie werd uitgevoerd door het ‘COVID-19 and Cancer Consortium’ (CCC19) en moet nog worden gepeerreviewed, maar is vervroegd gepubliceerd wegens de urgentie voor informatie over coronabehandelingen.

Verschillende casussen wezen er al op dat het toedienen van herstellend plasma gunstig kon zijn voor de overlevingskansen van patiënten met een verzwakt immuunsysteem die een coronabesmetting oplopen.2 Deze studie van dr. Michael Thompson et al. is echter de eerste retrospectieve studie waarbij patiënten met een hematologische aandoening, die wel of geen plasma ontvingen, direct met elkaar vergeleken werden.1 De onderzoekers bestudeerden de 30-daagse mortaliteit van gehospitaliseerde volwassenen uit 71 verschillende medische centra. De studie includeerde totaal 966 patiënten, waarvan 143 patiënten tijdens hospitalisatie plasma ontvingen (14,8%) van een donor die genezen was van een corona-infectie.

Hogere overleving bij plasmatoediening

Na een mediane follow-upperiode van 30 dagen (tussen 21 en 90 dagen) Van deze patiënten overleden er 223 (23,1%) tijdens de eerste dertig dagen na COVID-19-diagnose. De algehele overleving was hierbij significant hoger bij plasma-ontvangende patiënten (124/143, 87,7%) dan bij patiënten die dit niet ontvingen (619/823, 73,2%). Hiermee was de hazard ratio voor overlijden 0,60 (95%-BI: 0,37-0,97; p=0,033).

Dit effect werd nog sterker gezien bij de 338 patiënten die op de intensive care belandden. Bij deze patiënten was het verschil in overleving nog groter tussen de patiënten die wel of geen herstellend plasma ontvingen (aHR [95%-BI]: 0,30 [0,16-0,56]). Bij de 227 patiënten die mechanische ventilatie behoefden was het aantal overlijdens ook significant lager wanneer ze herstellend plasma ontvingen (HR [95%-BI]: 0,23 [0,10-0,50]).

CONCLUSIE

Uit deze studie bleek dat het toedienen van herstellend plasma aan patiënten met een hematologische aandoening en een COVID-19-infectie leidde tot hogere overlevingskansen. Dit effect was zichtbaar in de gehele onderzochte populatie, maar was vooral prominent aanwezig bij patiënten die op de intensive care lagen en mechanische ventilatie behoefden. De publicatie is echter nog niet gepeerreviewed dus voorzichtigheid met de verworven inzichten uit de studie wordt aanbevolen.

Referenties

  1. Thompson MA, Henderson JP, Shah PK, et al. Convalescent Plasma and Improved Survival in Patients with Hematologic Malignancies and COVID-19. Medrxiv 2021.
  2. SenefeldJW, Klassen SA, Ford SK, et al. Therapeutic use of convalescent plasma in COVID-19 patients with immunodeficiency. MedRxiv 2020;2020.11.08.20224790.