De finale resultaten van de fase III-extensiestudie ASPIRE zijn gepubliceerd. In ASPIRE werden patiënten met ernstige hemofilie A geïncludeerd die eerder participeerden in de A-LONG of Kids A-LONG-studie. Deze patiënten werden respectievelijk 3,9 en 3,2 jaar langer behandeld met recombinant VIII Fc fusie-eiwit (rFVIIIFc). Uit de studie bleek dat een rFVIIIFc behandeling voor ernstige hemofilie A gepaard ging met een acceptabel bijwerkingenprofiel en tevens werkzaam was op de lange termijn.

In de studie werden 150 mannen uit de A-LONG-studie, en 61 jongens (onder de 12 jaar) uit de Kids A-LONG-studie geïncludeerd. De meeste patiënten ontvingen een profylaxeregime dat specifiek voor de patiënt was opgesteld. Anderen ontvingen wekelijkse profylaxe of episodische behandeling. De patiënten konden op elk moment van behandelingsregime wisselen. Het belangrijkste eindpunt in de studie was het ontwikkelen van allo-antilichamen (remmers) tegen het exogene FVIII.

Laag aantal bloedingen

In de studie werd geen ontwikkeling van allo-antilichamen tegen het exogene FVIII gezien (0 per 1.000 persoon-jaren; 95%-BI: 0-5,2). Het algehele bijwerkingenprofiel was consistent met eerdere studies. Bij patiënten met een geïndividualiseerd behandelingsregime was het jaarlijkse aantal bloedingen lager dan 1. Dit aantal bloedingen bleef laag tijdens de gehele studie bij alle patiënten, en het laagste in de patiënten met het geïndividualiseerde schema.

Het mediane dosisinterval was 3,5 dag voor alle leeftijdsgroepen. De meeste patiënten behielden dezelfde dosisintervallen die ook werden aangehouden in de vorige studie waaraan ze deelnamen. Er was geen verschil in de wekelijkse factorconsumptie voor volwassenen en adolescenten tussen het einde van A-LONG (gemiddeld 75 IU/kg; 95%-BI: 70-91) en het einde van ASPIRE (75; 95%-BI: 70-97). Bij de pediatrische patiënten was de wekelijkse factorconsumptie wel hoger aan het einde van ASPIRE (95; 95%-BI: 75-116) dan aan het eind van Kids A-LONG (75; 95%-BI: 75-105).

Conclusie

De resultaten van de ASPIRE-extensiestudie komen overeen met de resultaten van de fase III-A-LONG en –Kids A-LONG-studies. Langetermijn rFIIIFc profylaxe met een verlengd dosisinterval had een gunstig veiligheidsprofiel bij patiënten met hemofilie A en wordt niet geassocieerd met het ontwikkelen van allo-antilichamen. Het jaarlijkse aantal bloedingen bleef daarbij laag, voornamelijk bij een profylaxeregime dat specifiek voor de patiënt is opgesteld.

Referentie

Nolan B, Mahlangu J, Pabinger I. Recombinant factor VIII Fc fusion protein for the treatment of severe haemophilia A: Final results from the ASPIRE extension study. Haemophilia 2020;26(3):494-502.