De opties voor de behandeling van patiënten met aan kanker gerelateerde trombose zijn op dit moment de directe orale anticoagulantia (DOAC's) edoxaban, rivaroxaban en apixaban, en heparines met een laag molecuulgewicht (LMWH's). Onderzoeker dr. Mulder en zijn collega's voerden een systematische review en meta-analyse uit om de werkzaamheid, het bijwerkingenprofiel en netto klinisch voordeel te evalueren van het gebruik van DOAC’s versus LMWH bij deze subgroep trombosepatiënten. De bevindingen werden gepubliceerd in Blood.

In de analyse werden 3 studies geïncludeerd, bestaande uit 2.607 patiënten met een veneuze trombo-embolie (VTE) of longembolie. De belangrijkste uitkomsten waren het risico op het terugkeren van VTE's en het risico op optreden van ernstige bloedingen. Het netto klinisch voordeel werd bepaald door te kijken naar een combinatie van recidiverende VTE's en het optreden van ernstige bloedingen.

Geen significant verschil

Het risico op terugkerende VTE was niet significant lager in de DOAC-groep dan in de LMWH-groep (relatief risico [RR]: 0,68; 95%-BI: 0,39-1,17). Daarnaast was het samengestelde klinische resultaat niet significant lager in de DOAC-groep (RR: 0,86; 95%-BI:0,60-1,23). Het risico op een majeure bloeding was daarentegen niet significant hoger bij gebruik van een DOAC dan bij LMWH (RR: 1,36; 95%-BI:0,55-3,35). De kans op een klinisch relevante mineure bloeding was niet significant hoger bij DOAC-gebruik (RR: 1.63; 95%-BI:0,73-3,64).

Concluderend kan worden gesteld worden dat in dit onderzoek, met patiënten met kanker en acute VTE, er niet vaker VTE's heroptraden wanneer gebruik werd gemaakt van directe orale anticoagulantia, vergeleken met heparines met een laag molecuulgewicht. Hoewel het aantal bloedingen bij de anticoagulantia niet significant hoger was dan bij de heparines wordt toch voorzichtigheid aanbevolen bij trombotische kankerpatiënten met een hoog risico op bloedingen.

Referentie

Mulder FI, Bosch FTM, Young AM et al. Direct oral anticoagulants for cancer-associated venous thromboembolism: a systematic review and meta-analysis. Blood. 2020 Sep 17;136(12):1433-1441. doi: 10.1182/blood.2020005819.