Het veld van hematologie is volop in beweging. In deze speciale uitgave, samengesteld door de uitgever van het Nederlands Tijdschrift voor Hematologie in samenwerking met diverse Nederlandse hematologen, worden de meest recente ontwikkelingen belicht. Naast een overzicht van de laatste wetenschappelijke bevindingen en de impact hiervan op de dagelijkse klinische praktijk, wordt ook besproken welke ontwikkelingen de komende tijd nog verwacht worden.

Op het gebied van multipel myeloom worden opties voor lenalidomide-refractaire patiënten op een rijtje gezet, alsook de nieuwe behandelingen die beschikbaar gekomen zijn voor uitgebreid voorbehandelde patiënten. Dr. Inger Nijhof licht het eerste onderwerp toe in een podcast en prof. dr. Sonja Zweegman geeft een inkijkje in de wondere wereld achter de nieuwe richtlijn multipel myeloom. Om patiënten met multipel myeloom vanaf een afstand zo goed mogelijk te coachen, wordt in het Isala ziekenhuis gebruik gemaakt van een MM-app. Paul Geerts en Job Eijsink vertellen hierover in een podcast.

Verder wordt uitgebreid aandacht besteed aan recente ontwikkelingen op het gebied van de behandeling van chronische lymfatische leukemie en acute myeloïde leukemie. Bij het laatste ziektebeeld speelt moleculaire diagnostiek bovendien een steeds belangrijkere rol. Dr. André Mulder vertelt over deze klonale evolutie in een informatieve podcast. Tot slot komt de momenteel veel besproken door COVID-19 geïnduceerde immuun trombocytopenie aan bod, alsook de nieuwe richtlijn voor de ziekte van Waldenström en toekomstige opties voor de behandeling van myelofibrose. Kortom, deze special biedt een mooi en gevarieerd overzicht van de meest recente ontwikkelingen binnen de hematologie, waarvan sommigen verder worden toegelicht door experts uit het veld. Deze ontwikkelingen zullen mogelijk het klinisch management van uw patiënten gaan wijzigen in het komende halfjaar.

Wij wensen u veel leesplezier!

DE UITGEVER

Bekijk de special hier