De standaard eerstelijnsbehandeling voor jongere patiënten met perifeer T-cellymfoom bestaat uit zes CHOP- of CHOEP-kuren, samen met hooggedoseerde medicatie en autologe stamceltransplantatie (AutoSCT). In een nieuwe studie gepubliceerd in Blood is er gekeken of consolidatieve allogene transplantatie (AlloSCT) de uitkomst van patiënten met T-cellymfoom zou kunnen verbeteren.

Een totaal van 104 patiënten met perifeer T-cellymfoom werden gerandomiseerd verdeeld en ontvingen 4x CHOEP en 1x DHAP gevold door een hoge dosis medicatie en AutoSCT of myeloablatieve conditionering en AlloSCT.  Het primaire eindpunt was eventvrije overleving (‘event free survival’, EFS) na drie jaar.

Na een mediane follow-up van 42 maanden was de 3-jarige EFS van patiënten die AlloSCT ondergingen 43% (95% BI: 29%; 57%) vergeleken met 38% na AutoSCT (95% BI: 25%; 52%). De totale overleving na 3 jaar was 57% (95% BI: 43%; 71%) in de AlloSCT-groep versus 70% (95% BI: 57%; 82%) in de AutoSCT-groep, zonder significante verschillen tussen de behandelarmen. Van de 21 reagerende patiënten die AlloSCT ondergingen kreeg geen van de patiënten een terugval, in tegenstelling tot 13 van de 36 patiënten (36%) die AutoSCT ondergingen.

Acht van de 26 patiënten uit de AlloSCT-groep (31%) en geen van de 41 patiënten uit de AutoSCT-groep stierven als gevolg van transplantatiegerelateerde toxiciteit. Bij jongere patiënten met T-cellymfoom resulteert standaard chemotherapie, geconsolideerd door autologe of allogene transplantatie, in een vergelijkbare overleving. Het sterke graft-versus-lymfoom-effect na AlloSCT werd gecompenseerd door transplantatiegerelateerde mortaliteit.

Concluderend kan gesteld worden dat CHO(E)P gevolgd door AutoSCT de voorkeursbehandeling blijft voor patiënten die in aanmerking komen voor transplantatie. AlloSCT is de voorkeursbehandeling voor recidiverende patiënten, ook na AutoSCT.

 

Referentie

Schmitz N, Truemper LH, Bouabdallah K et al. A randomized phase 3 trial of auto vs. allo transplantation as part of first-line therapy in poor-risk peripheral T-NHL. Blood; Dec 2020