Ziekte van von Willebrand type 3 en zwangerschap

januari 2020 Medisch onderzoek Eline Feenstra

Een tekort aan vonwillebrandfactor en factor VIII verhoogt het risico op bloedingen. Tot dusver was echter nog weinig bekend over het verband tussen type 3 vonwillebrandziekte (von Willebrand Disease, VWD) en bloedingen tijdens de zwangerschap. Een nieuw literatuuronderzoek brengt hier verandering in.

De auteurs vonden 13 studies die ze konden gebruiken bij hun onderzoek, zoals beschreven in het American Journal of Perinatology. In totaal waren er gegevens van 28 zwangerschappen van totaal 17 vrouwen, zij hadden allen type 3 VWD. Tijdens het onderzoek werd gekeken naar kenmerken van de moeder, de hematologische variabelen, het therapeutisch beleid, de afloop van de bevalling en het risico op bloedingen na de bevallen. Hierbij werd een bloeding van meer dan 1000 ml binnen 24 uur na de bevalling gezien als primaire bloeding. Bloedingen die 24 uur tot 12 weken na de bevalling optraden werden secundaire bloedingen genoemd.

Bloedingen

Uit de resultaten bleek dat er bij 48% van de vrouwen (10 van de 21) primaire bloedingen ontstonden na de bevalling. Voor secundaire bloedingen bleek dit percentage 56% te zijn (5 van de 9). Bovendien bleek dat de secondaire bloedingen optraden tussen de 7 en 22 dagen na de bevalling. Bij geen van de vrouwen was er sprake van een opname op de intensive care, een verwijdering van de baarmoeder of overlijden.

Volgens de auteurs is het ontstaan van bloedingen na de zwangerschap een frequent voorkomende complicatie bij vrouwen met type 3 VWD. Een multidisciplinaire aanpak kan helpen om bloedingen bij de moeders te voorkomen. En de kindjes? Die zijn allemaal gezond op aarde gezet.

Bron
1. American Journal of Perinatology