VOORAANKONDIGING ALV en UITREIKING NVvH-PRIJZEN TIJDENS HET 16e DHC

oktober 2023 NVvH Ariez

De jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) van de NVvH vindt plaats tijdens het 16th DUTCH
HEMATOLOGY CONGRESS (DHC) in congrescentrum Papendal te Arnhem. De ALV wordt
gecombineerd met een lunch op vrijdag 26 januari 2024 van 13.00 tot 14.00 uur.
De agenda en de jaarstukken van de NVvH worden uiterlijk twee weken voorafgaand aan de
ALV beschikbaar gesteld. Agendapunten voor de ledenvergadering kunt u tot 8 januari 2024
zenden naar info@hematologienederland.nl t.a.v. dr. Stijn Halkes, secretaris NVvH.
Wij hopen velen van u te zien op 26 januari!


Jaarlijks reikt de NVvH tijdens het DHC het Jaap Steenbergen Stipendium uit en bekroont
hiermee een promovendus met de prijs voor het beste hematologieproefschrift van het jaar.
De NVvH-Swammerdamprijs wordt 2-jaarlijks tijdens het DHC uitgereikt aan een talentvolle
jonge hematoloog of hematologisch onderzoeker, werkzaam op één van de deelgebieden
van de hematologie, namelijk de hemato-oncologie, hemostase-trombose, immuno-hematologie
of transfusiegeneeskunde.

Het NVvH-bestuur heeft een verzoek gedaan aan de afdelingshoofden Hematologie, Kinderhematologie
en Sanquin om personen voor deze prijzen te kandideren. De NVvH-commissie
Onderzoek en Wetenschap stelt de beoordelingscommissies samen voor de toekenning van
beide prijzen onder voorzitterschap van prof. dr. M. Minnema.

De presentaties door de winnaars en de prijsuitreikingen vinden plaats op
donderdag 25 januari 2024 van 17.00 tot 17.45 uur.