VOORAANKONDIGING ALV en UITREIKING NVvH-PRIJZEN TIJDENS HET 16e DHC

oktober 2023 NVvH Juno Cornelisse

De jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) van de NVvH vindt plaats tijdens het 16th DUTCH HEMATOLOGY CONGRESS (DHC) in congrescentrum Papendal te Arnhem. De ALV wordt gecombineerd met een lunch op vrijdag 26 januari 2024 van 13.00 tot 14.00 uur.


Jaarlijks reikt de NVvH tijdens het DHC het Jaap Steenbergen Stipendium uit en bekroont hiermee een promovendus met de prijs voor het beste hematologieproefschrift van het jaar. De NVvH Swammerdamprijs wordt 2-jaarlijks tijdens het DHC uitgereikt aan een talentvolle jonge hematologische onderzoeker, werkzaam op één van de deelgebieden van de hematologie, namelijk hemato-oncologie, hemostase-trombose, immuno-hematologie of transfusiegeneeskunde. Het NVvH-bestuur heeft een verzoek gedaan aan de afdelingshoofden Hematologie en Kinderhematologie om personen voor deze prijzen te kandideren.