Vier technische universiteiten bundelen krachten op gebied van medische technologie

oktober 2021 Zorg van de Toekomst Willem Van Altena
De vier technische universiteiten van Nederland (TU Delft, TU Eindhoven, Universiteit Twente en Universiteit Wageningen) gaan hun kennis en kunde op het gebied van medische- en gezondheidstechnologie bundelen. Sinds begin oktober hebben zij hun krachten gebundeld in het initiatief 4TU.Health. Door samen op te trekken, hopen de vier universiteiten hun technische kennis te bundelen. Dat maakt hen tot een sterkere strategische gesprekspartner op het gebied van zorg en gezondheid. Technologie is één van de sleutels in de oplossingen voor een bemensbare en betaalbare gezondheidszorg. Die staat steeds meer onder druk door ontwikkelingen zoals vergrijzing en bijbehorende groei van het aantal chronische aandoeningen, oplopende kosten voor behandeling en tekort aan zorgpersoneel. Op de vier technische universiteiten wordt al jaren gewerkt aan het ontwikkelen van innovatieve oplossingen rond gezondheid. Enkele voorbeelden zijn: robots die het zware werk van verpleegkundigen overnemen; non-invasieve operatie-apparatuur waardoor de patiënt minder pijn ervaart; AI-gedreven mogelijkheden voor diagnostiek en e-health technologie voor brede preventie van gezondheidsproblemen vooraf in plaats van behandeling achteraf.

Vertaalslag

Toch is er nog wel een vertaalslag te maken vanuit de wereld van de technologie naar de klinische praktijk in de zorg. De vier universiteiten stellen in een gezamenlijke verklaring dat acceptatie van innovatieve oplossingen onder patiënten en zorgverleners, en daadwerkelijke implementatie in de praktijk, staat of valt met de betrokkenheid van alle stakeholders vanaf het begin van een ontwikkelingstraject. Alleen samen kunnen zij ervoor zorgen dat medische- en gezondheidsbevorderende technologie op een goede manier in de (zorg)praktijk terecht komt en bovendien betaalbaar is. 4TU.health is voortaan het aanspreekpunt wanneer het gaat om de technische kant van vraagstukken rond zorg en gezondheid. Het centrum dient in dit kader als een strategische gesprekspartner voor overheden, gezondheidsfondsen en andere partijen die vernieuwing in de zorg financieren en aanjagen.

Cardiovasculair

Zo is 4TU.Health al partner van de Dutch CardioVascular Alliance (DCVA). Door binnen DCVA af te stemmen met alle relevante partijen over onderzoek, valorisatie, talent en implementatie, wil 4TU.Health bijdragen aan het verminderen van de cardiovasculaire ziektelast. Meer informatie Bezoek de website van 4TU.Health