Veel dure nieuwe geneesmiddelen in aantocht tegen zeldzame aandoeningen en diverse soorten kanker

juni 2023 Farmanieuws Willem Van Altena

Advanced Therapy Medical Products, ofwel ATMP’s zijn een klasse innovatieve geneesmiddelen die gebaseerd zijn op genen, weefsels of cellen. Daarvan komen er tussen nu en 2025 zeker 31 op de Nederlandse markt, blijkt uit de jongste publicatie van de nieuwe Horizonscan Geneesmiddelen. Het gaat daarbij doorgaans om dure tot zeer dure geneesmiddelen. Van de al geregistreerde ATMP’s is meer dan 80% ooit in de sluis geplaatst. Dit is een relatief groot percentage in verhouding tot andere geneesmiddelen.

Zeldzame aandoeningen

ATMP’s zijn meestal geneesmiddelen die nieuwe mogelijkheden bieden voor de behandeling van meestal ernstige en vaak zeldzame aandoeningen. Voorbeelden van deze middelen zijn fidanacogene elaparvovec tegen hemofilie B, een erfelijke aandoening waarbij het bloed niet goed kan stollen omdat een bepaalde stollingsfactor (factor IX) in het bloed ontbreekt, en beremagene geperpavec tegen epidermolysis bullosa, een erfelijke aandoening waarbij blaren op de huid ontstaan.

Bi-specifieke antilichamen

Daarnaast valt op dat de komende 2 jaar meer bi-specifieke antilichamen op de markt verwacht worden. Een relatief nieuwe vorm van doelgerichte immunotherapie die vooral wordt ingezet als antikankerbehandeling. Bi-specifieke antilichamen zijn opgebouwd uit twee verschillende antilichamen waardoor ze twee verschillende soorten antigenen kunnen herkennen om een immuunrespons in het lichaam op gang te brengen. Dat betekent dat bi-specifieke antilichamen het afweersysteem van de patiënt activeren om de ziekte te bestrijden.

Twee jaar geleden stond er nog maar één bi-specifiek antilichaam op de scan. In de nieuwe editie staan er 9. Van de 9 geneesmiddelen die deel uitmaken van de nieuwe Horizonscanpublicatie, is 1 voor de behandeling van hemofilie A, de andere 8 bi-specifieke antilichamen zijn voor de behandeling van verschillende vormen van kanker, zoals maagkanker, multipel myeloom en non-hodgkin lymfoom.

Horizonscan

De Horizonscan is in 2017 gestart als een integraal, openbaar en zo objectief mogelijk overzicht van innovatieve geneesmiddelen die op de markt worden verwacht. De Horizonscan brengt in kaart wat de mogelijke impact is van nieuwe geneesmiddelen op de behandeling van patiënten en de zorgkosten. Daarnaast is de Horizonscan een monitor van indicatie-uitbreidingen van bestaande innovatieve geneesmiddelen. Hierdoor zijn patiënten, behandelaars, ziekenhuizen, zorgverzekeraars en overheidsorganen vroegtijdig op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van innovatieve geneesmiddelen.

Meer informatie

Bezoek de website van Horizonscan Nederland voor een volledige lijst van de verwachte nieuwe medicijnen en indicatie-uitbreidingen.