UITREIKING NVVH PRIJZEN

november 2021 NVvH Van de redactie

Tijdens het 2e Virtual DHC zullen door de NVvH twee prijzen worden uitgereikt: het jaarlijkse Jaap Steenbergen Stipendium voor het beste hematologische proefschrift en de tweejaarlijkse Swammerdamprijs, die wordt uitgereikt aan een talentvolle jonge hematoloog, werkzaam op één van de deelgebieden van de hematologie, namelijk hemato-oncologie, hemostase-trombose, immuno-hematologie of transfusiegeneeskunde. De uitreiking zal plaatsvinden op donderdag 20 januari van 16.30 tot 17.15 uur.