Toevoeging van tacrolimus aan eltrombopag verhoogt algeheel responspercentage bij R/R aplastische anemie

oktober 2023 Hematotrials Diede Smeets

Verworven aplastische anemie (AA) is een zeldzame stoornis waarbij beenmergcellen worden afgebroken door het immuunsysteem, waarna een tekort ontstaat aan bloedplaatjes, rode bloedcellen en leukocyten in het bloed. Eltrombopag (EPAG) is een agonist van de trombopoëtinereceptor en is met name effectief gebleken bij behandelingsnaïeve patiënten met matige AA. Patiënten met recidief/refractair (R/R) AA reageren een stuk minder goed op deze behandeling. In een nieuwe studie is onderzocht of de toevoeging van het immunosuppressivum tacrolimus aan EPAG tot betere behandelingsuitkomsten leidt bij R/R AA dan EPAG-monotherapie.

Een recente prospectieve, gerandomiseerde studie includeerde patiënten van 14 jaar of ouder met verworven AA die refractair bleken of een recidief hadden ontwikkeld. Zij werden 2:1 gerandomiseerd naar behandeling met EPAG plus tacrolimus of EPAG-monotherapie. Zowel patiënten met ernstige als niet-ernstige AA namen deel aan de studie en werden in vergelijkbare mate gerandomiseerd naar beide studiegroepen. Vervolgens werden de behandelingsrespons, het bijwerkingenprofiel en de klonale evolutie en overleving van de deelnemers beoordeeld.

Betere ORR met combinatietherapie

In totaal werden 114 patiënten geïncludeerd in de studie, waarvan 76 deelnemers EPAG plus tacrolimus ontvingen en 38 patiënten alleen met EPAG behandeld werden. Na een mediane follow-upduur van 18 maanden (bereik: 6-24 maanden) bleek het algehele responspercentage (‘overall response rate’, ORR) na drie maanden 38,2% bij EPAG plus tacrolimus, vergeleken met 31,6% bij EPAG-monotherapie (p=0,490). Na 6 maanden was de ORR respectievelijk 61,8% en 39,5% (p=0,024), na 12 maanden 64,5% en 47,1% (p=0,097) en bij de laatste follow-up 60,5% versus 34,2% (p=0,008) bij respectievelijk EPAG plus tacrolimus en EPAG-monotherapie. De overleving, bijwerkingen en klonale evolutie waren vergelijkbaar in beide groepen. Verder leidde de combinatietherapie tot een gunstigere recidiefvrije overleving vergeleken met alleen EPAG bij patiënten jonger dan 60 jaar (p=0,013).

Conclusie

Uit deze prospectieve, gerandomiseerde studie is gebleken dat een combinatiebehandeling bestaande uit EPAG en tacrolimus na 6 maanden leidt tot een betere ORR dan EPAG-monotherapie bij patiënten met R/R AA. Het bijwerkingenprofiel van de behandeling en de mate van klonale evolutie verschilden niet tussen beide groepen. De toevoeging van tacrolimus resulteerde daarnaast bij jonge patiënten met R/R AA in een langere recidiefvrije overleving.

Referentie

Ji J, Wan Z, Ruan J, et al. Eltrombopag with or without Tacrolimus for relapsed/refractory acquired aplastic anaemia: a prospective randomized trial. Blood Cancer Journal 2023;13:146.