Toevoeging isatuximab aan standaardbehandeling verbetert overleving bij multipel myeloom

juni 2024 ASCO 2024 Willem Van Altena

Terwijl het geneesmiddel daratumumab (op de markt gebracht door Johnson & Johnson onder de naam Darzalex) zich heeft gevestigd als een dominante anti-CD38 therapie voor multipel myeloom (MM), lijkt Sanofi klaar om die positie uit te dagen met nieuwe gegevens voor hun medicijn isatuximab (merknaam: Sarclisa), dat zich richt op hetzelfde eiwit. De resultaten van de fase III IMROZ-studie bij nieuw gediagnosticeerde MM-patiënten die niet in aanmerking komen voor stamceltransplantatie werden deze week onthuld tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de American Society of Clinical Oncology (ASCO) in Chicago.

Uit de IMROZ-studie met 446 patiënten bleek dat toevoeging van isatuximab aan een standaardbehandeling bestaande uit bortezomib, lenalidomide en dexamethason (VRd) het risico op ziekteprogressie of overlijden met 40% verminderde vergeleken met VRd alleen in deze populatie. Na een follow-up van bijna vijf jaar bereikte isatuximab het primaire eindpunt progressievrije overleving (PFS) van de studie met een mediaan die nog niet was bereikt, versus 54,3 maanden voor VRd alleen.

Secundaire eindpunten

Op belangrijke secundaire eindpunten liet het isatuximab-VRd-regime ook betere percentages in diepe, duurzame responsen zien in vergelijking met VRd alleen. Ongeveer driekwart (74,7%) van de patiënten in de isatuximab-arm bereikte een complete respons (CR), tegenover 64,1% met VRd. Meer dan de helft (55,5%) bereikte een CR dat ook minimale restziekte (MRD)-negatief was, tegenover een percentage van 40,9% voor de VRd-arm. Bovendien was bijna de helft (46,8%) van de isatuximab-VRd-patiënten in staat om MRD-negativiteit ten minste een jaar vol te houden, terwijl dat gold voor minder dan een kwart (24,3%) van de patiënten met VRd.

Naast de ASCO-presentatie werden de nieuwste resultaten ook gelijktijdig gepubliceerd in het New England Journal of Medicine, en zullen ze over een paar weken aan bod komen in een plenaire sessie op de European Hematology Association (EHA).

Ondertussen kwamhet bijwerkingenprofiel van isatuximab in het onderzoek overeen met wat al bekend was, en werden er geen nieuwe veiligheidsproblemen vastgesteld. Graad ≥3 behandelingsernstige bijwerkingen traden op bij 91,6% van de patiënten met isatuximab-VRd en bij 84% van de patiënten met VRd. Bijwerkingen zorgden ervoor dat 22,8% van de isatuximab -VRd-patiënten en 26% van de VRd-patiënten moesten stoppen met de behandeling.

Eerste in zijn soort

Isatuximab, dat al is goedgekeurd voor gebruik in combinatie met pomalidomide en dexamethason bij MM in de derde lijn en in combinatie met carfilzomib en dexamethason voor patiënten die tussen één en drie lijnen therapie hebben gekregen, kreeg onlangs een prioriteitsbeoordeling van de FDA als combinatie met VRd bij nieuw gediagnosticeerde MM-patiënten. Het agentschap zal naar verwachting op 27 september een beslissing nemen over de aanvraag. Als het wordt goedgekeurd, zou het de eerste anti-CD38 therapie zijn die groen licht krijgt voor gebruik met VRd bij nieuw gediagnosticeerde MM-patiënten die niet in aanmerking komen voor stamceltransplantatie.

Referentie

Thierry Facon, Meletios-Athanasios Dimopoulos, Xavier P. Leleu, et al. Isatuximab, Bortezomib, Lenalidomide, and Dexamethasone for Multiple Myeloma. Published June 3, 2024. DOI: 10.1056/NEJMoa2400712