‘Third-generation sequencing’ kan zeldzame vormen van thalassemie detecteren bij kinderen

augustus 2023 Zorginnovatie Diede Smeets

Thalassemie is een erfelijke hematologische aandoening, waarbij minder of onvoldoende hemoglobine wordt aangemaakt. Hierdoor ontstaat bloedarmoede. Er zijn verschillende afwijkingen in het globine-gen die thalassemie kunnen veroorzaken. Ongeveer de helft van de gevallen van thalassemie wordt veroorzaakt door een mutatie in de α-component van het globine-gen, en de andere helft door een mutatie in de β-component.1 Zeldzame vormen van thalassemie zijn lastig te detecteren. Recentelijk zijn veelbelovende resultaten gepubliceerd van een Chinese studie naar ‘third-generation sequencing’ (TGS).2

In China wordt thalassemie vastgesteld met behulp van ’gap’-PCR en ‘reverse dot blot’-hybridisatie. Deze technieken zijn echter niet toereikend om zeldzame vormen van thalassemie te detecteren. Mogelijk kunnen zeldzame vormen van thalassemie wél opgespoord worden met TGS, een nieuwe techniek die nog volop in ontwikkeling is en als de opvolger van ‘next generation sequencing’ wordt beschouwd. Met TGS kunnen langere DNA-sequenties geanalyseerd worden dan met eerdere ‘sequencing’-technieken. Hierdoor wordt het makkelijker om een beeld te krijgen van een genetische regio of transcriptoom, maar ontstaat er ook meer ruimte voor het optreden van fouten.

Studieopzet

In totaal werden 20 kinderen met anemie geïncludeerd bij wie de anemie niet het gevolg was van ijzergebrek. Genomisch DNA werd verzameld uit bloedmonsters, waarna het DNA geanalyseerd werd met behulp van TGS. De gevonden nieuwe mutaties werden vervolgens bevestigd middels Sanger-‘sequencing’.

Resultaten

Van de 20 kinderen met anemie hadden er 5 een zeldzame vorm van thalassemie. De volgende mutaties werden ontdekt bij deze patiënten:

  • β−4.9 (hg38,Chr11:5226187-5231089);
  • α−91(HBA2:c.*91delT);
  • αCD30(HBA2:c.91-93delGAG;
  • Chinese Gγ+(Aγδβ)0(NG_000007.3: g .48795-127698 del 78904);
  • delta – 77(T > C)(HBD:c.-127T>C).

Patiënten met de β−4.9- of α−91-mutatie hadden langdurig bloedtransfusies nodig. Bij de overige patiënten was sprake van een lichte anemie.

Conclusie

Uit deze studie blijkt dat TGS gebruikt kan worden om zeldzamen vormen van thalassemie vast te stellen bij kinderen. Niet eerder is de α−91-mutatie beschreven in het kader van thalassemie.

Referenties

  1. Huang T, Zhang T, Song C, et al. Gene mutation spectrum of thalassemia among children in Yunnan province. Front Pediatr 2020;8:159.
  2. Ren Z, Li W, Xing Z, et al. Detecting rare thalassemia in children with anemia using third-generation sequencing. Hematology 2023;28:2241226.