Terugblik NVvH-ALV 2023 en verkiezing nieuw bestuurslid

februari 2023 NVvH Van de redactie

Voor het eerst na twee jaar werd de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van de NVvH weer fysiek georganiseerd tijdens het DHC op vrijdag 27 januari 2023. Ruim 70 leden namen hieraan deel. Op de agenda stonden, naast een terugblik op afgelopen jaar, twee actuele thema’s (werkdruk en werkplezier en een nieuwe publicatietool voor richtlijnen) en de verkiezing van een nieuw bestuurslid.

Na de opening door voorzitter Karina Meijer stemden de aanwezige leden in met het jaarverslag, de jaarrekening van 2022 en de begroting van 2023. Ook werd ingestemd met het toelaten van 29 nieuwe leden en met de conceptnotulen van de vorige ALV.

Hierna volgde de verkiezing van een nieuw bestuurslid namens de echelon C-ziekenhuizen. Dat betekent dat er tijdens de ALV afscheid werd genomen van bestuurslid Lidwine Tick die de C-ziekenhuizen sinds 2016 heeft vertegenwoordigd. In haar functie van penningmeester is zij inmiddels opgevolgd door bestuurslid Tjeerd Snijders.

Uit drie kandidaten werd Ellen van der Spek, internist-hematoloog in het Rijnstate ziekenhuis Arnhem, verkozen tot nieuw bestuurslid. Wij feliciteren Ellen met haar verkiezing en bedanken Josien Regelink en Aart Beeker voor hun kandidatuur.

Stijn Halkes presenteerde de nieuwe webapplicatie voor onze hematologische richtlijnen. De richtlijnen waren tot nu toe enkel in pdf-vorm beschikbaar. Samen met de NIV en de NFN is een modulaire tool ontwikkeld waarmee richtlijnen beter leesbaar en doorzoekbaar op de website worden geplaatst. Zie: https://hematologienederland.nl/kwaliteit-richtlijnen.

Hierna volgde een korte presentatie over werkdruk en werkplezier van internist-hematologen. De komende jaren zal het aantal patiënten met hematologische maligniteiten toenemen (IKNL-trendrapport). Uit de laatste FMS-loopbaanmonitor komt naar voren dat de responderende internist- hematologen relatief ontevreden zijn met de balans werk-privé en de werkdruk. Het voorstel van het bestuur om dit onderwerp breder met de achterban te bespreken in een aparte ledenbijeenkomst werd met instemming ontvangen. Diverse leden hebben zich aangemeld om de werkgroep Werkdruk en werkplezier te versterken.

Was u niet aanwezig bij de ALV, maar wilt u toch volledig op de hoogte zijn van wat er is besproken? De presentatie en conceptnotulen zijn voor leden beschikbaar via het besloten deel van de NVvH-website.