Studie naar toevoeging idarubicine aan busulfan en cyclofosfamide bij AML na stamceltransplantatie

april 2023 Hematotrials Willem Van Altena

Recent heeft een groep onderzoekers in China een gerandomiseerde prospectieve fase 3-studie uitgevoerd, die was ontworpen om de werkzaamheid en verdraagbaarheid van idarubicine plus busulfan en cyclofosfamide (IDA-BuCy) versus alleen BuCy in patiënten met acute myeloïde leukemie (AML) in eerste complete remissie, die een autologe hematopoïetische stamceltransplantatie (auto-HSCT) ontvingen. In deze studie werden 154 patiënten geïncludeerd die gerandomiseerd IDA-BuCy kregen (bestaande uit IDA 15 mg/m2/dag op dag 12 tot 10, Bu 3,2 mg/kg/dag op dagen 7 tot 4, en Cy 60 mg/kg/dag op dagen 3 tot 2), of alleen BuCy zonder IDA te ontvangen. De studie is gepubliceerd in het American Journal of Hematology.

In de IDA-BuCy arm van de studie was de kans op recidief lager dan in de BuCy-arm. De 2-jaars incidentie van recidief was 15,6% en 19,5% in respectievelijk de IDA-BuCy- en BuCy-groepen (p = 0,482). Er was geen significant voordeel voor de algehele overleving (OS) en ziektevrije overleving (DFS) voor AML-patiënten die IDA-BuCy kregen (2-jaars OS 81,8% in IDA-BuCy vs. 83,1% in BuCy, p = 0,798; 2-jaars DFS 76,6% in IDA-BuCy vs. 79,2% in BuCy, p = 0,693).

Toxiciteit

Graad 3 of ergere behandelgerelateerde toxiciteit werd gerapporteerd bij respectievelijk 22 (28,9%) van 76 en 9 (12,0%) van 75 patiënten in de twee groepen (p = 0,015). Ernstige bijwerkingen binnen 100 dagen met de dood tot gevolg werden gemeld voor 4 (5,3%) en 0 patiënten in twee groepen. Concluderend stellen de onderzoekers dat IDA-BuCy een hogere toxiciteit vertoont, naast vergelijkbare antileukemische activiteit in vergelijking met alleen BuCy bij AML-patiënten in CR1 die auto-HSCT ondergaan. Voorzichtigheid is derhalve geboden bij de keuze van IDA-BuCy voor deze patiënten.

Referentie

Liu H, Huang F, Zhang Y, et al. Idarubicin plus BuCy versus BuCy conditioning regimens for intermediate-risk acute myeloid leukemia in first complete remission undergoing auto-HSCT: An open-label, multicenter, randomized phase 3 trial. Am J Hematol. 2023 Mar;98(3):408-412. doi: 10.1002/ajh.26800. Epub 2023 Jan 1. PMID: 36588387.