Risico op myeloproliferatieve neoplasmata en leefstijlfactoren mogelijk gelinkt

december 2021 Beter Leven Willem Van Altena

Myeloproliferatieve neoplasmata (MPNs) zijn zeldzame vormen van hematologische kanker waarbij het beenmerg een teveel aan rode bloedlichaampjes, witte bloedlichaampjes of bloedplaatjes aanmaakt. Vaak is onduidelijk waardoor dit ontstaat, en is het moeilijk om risicofactoren aan te wijzen. Recentelijk zijn er verschillende studies gedaan naar een mogelijke associatie tussen MPNs en leefstijlfactoren.

Roken

Dat er een associatie is tussen tabaksgebruik en meerdere kankers is bekend, maar er was nog geen wetenschappelijk bewijs dat roken ook het risico op MPNs verhoogt. Een studie uit 2020¹ in het International Journal of Cancer onderzocht de invloed van leefstijlfactoren op MPN, waaronder roken. Er bleek geen duidelijk aantoonbare associatie te zijn tussen roken en het risico op MPNs, maar er zijn aanwijzingen dat vrouwen die roken of gerookt hebben mogelijk een hoger risico op MPNs hebben dan mannen.

Een andere studie die in 2021 in BMC Cancer verscheen² stelde vast dat tabaksgebruik mogelijk zowel de prevalentie als de ernst van MPN kon verhogen. Symptomen die genoemd werden zijn vermoeidheid, verminderde eetlust, inactiviteit en concentratieproblemen. Die symptomen werden ook opgemerkt wanneer naar subtypes van MPNs werd gekeken, zoals essentiële trombocythemie (ET) en polycythaemia vera (PV).

Obesitas

De onderzoekers van de studie die in International Journal of Cancer gepubliceerd werd konden geen correlatie aantonen tussen obesitas en een verhoogd MPN-risico, maar er zijn wel aanwijzingen dat er een link bestaat tussen een hogere BMI en een grotere kans op MPN, en dat mensen die meer aan lichaamsbeweging doen een lager risico op ET hebben.

Ook de ernst van de symptomen wordt mogelijk beïnvloed door de BMI. Een studie uit 2020³  in het vakblad Cancers suggereert dat er een U-vorige associatie bestaat tussen BMI en MPN-risico. Dat houdt in dat zowel patiënten in het obesitas-spectrum van de BMI-curve als patiënten die juist met ondergewicht kampen een verhoogd risico op MPN hebben. Bij beide groepen worden meer symptomen vastgesteld, zoals hoesten en inactiviteit. Obese patiënten melden echter vaker botpijn en buikpijn, terwijl patiënten met ondergewicht vaker een gebrek aan eetlust melden.

Cafeïne

De weinige onderzoeken die er gedaan zijn naar de relatie tussen cafeïnegebruik en MPN-risico lijken erop te wijzen dat er mogelijk sprake is van een inverse relatie. Mensen die meer koffie of thee drinken lijken een lager risico op MPN te hebben. Maar meer onderzoek is nodig, stellen de onderzoekers vast.

Referenties

  1. Podoltsev NA, Wang X, Wang R et al. Lifestyle factors and risk of myeloproliferative neoplasms in the NIH‐AARP diet and health study. Int J Cancer. 2020;147(4):948-957. doi:10.1002/ijc.32853
  2. Christensen SF, Scherber RM, Mazza GL, et al. Tobacco use in the myeloproliferative neoplasms: symptom burden, patient opinions, and care. BMC Cancer. 2021;21(1):691. Published 2021 Jun 10. doi:10.1186/s12885-021-08439-7
  3. Christensen SF, Scherber RM, Brochmann N, et al. Body mass index and total symptom burden in myeloproliferative neoplasms discovery of a u-shaped association. Cancers (Basel). 2020;12(8):2202. Published 2020 Aug 6. doi:10.3390/cancers12082202