Reductie van risico op ziekteprogressie of overlijden met isatuximab-pomalidomide-dexamethason bij RRMM

november 2021 Farmanieuws Ariez