Radboudumc zoekt naar betere integratie tussen kankerbehandeling en werk

november 2021 Beter Leven Willem Van Altena

Voor mensen die behandeld worden voor kanker, of die een behandeling ondergaan hebben kan het een flinke uitdaging zijn om weer aan het werk te gaan. In Nijmegen hebben het Radboudumc en re-integratiebureau Stap Nu de handen ineen geslagen om kankerpatiënten in dit traject te begeleiden. Door de zorg die een patiënt nodig heeft te verbinden met de arbeidsomgeving kan er ondersteuning op maat geleverd worden, volledig afgestemd op de situatie van de werkende patiënt. Doordat de patiënt aan het werk kan blijven en regie kan houden over werk en inkomen, verbetert de kwaliteit van leven en dat bevordert het herstel.

Een belangrijke stap in de samenwerking is dat het thema ‘werk’ in een vroeg stadium van het behandeltraject aandacht krijgt. Dat helpt bij het op een goede manier weer terugkeren naar werk, kan de werkhervatting versnellen en kan ook bijdragen aan kostenreductie. 

Positieve factor

Voor veel mensen zijn zowel werk als gezondheid belangrijke factoren die de kwaliteit van hun leven beïnvloeden. Werk biedt niet alleen inkomsten en zekerheid maar ook structuur, een sociaal netwerk, waardering, voldoening en zingeving. Ziekte kan de kwaliteit en de balans van leven onder druk zetten. Werk kan dan juist een positieve factor zijn, het stelt mensen in staat om hun gezonde kant in te zetten. Maar vaak denken mensen dat ze moeten stoppen met werken zodra ze de diagnose krijgen. En ook zorgverleners en werkgevers lijken ziekte en werk een moeilijke combinatie te vinden.

Juist daarom focussen Radboudumc en Stap Nu al vanaf het beginstadium van de diagnose op de terugkeer naar werk. Door dat als behandeldoel te zien, naast genezing, wordt het een integraal onderdeel van de behandeling. Daardoor kan de patiënt – maar ook de behandelaren en de werkgever – gericht geadviseerd worden bij vragen of problemen op het gebied van ziekte in combinatie met werk. Op die manier wordt de kans op duurzame terugkeer in werk vergroot.

Bedrijfsarts met oncologische kennis

De samenwerking tussen Radboudumc is gebaseerd op tweerichtingsverkeer. Stap Nu kan een beroep doen op de specialisten van het Radboudumc, in situaties waarbij specifiek de inzet van een bedrijfsarts consulent oncologie (de BACO; een bedrijfsarts met specialistische oncologische kennis) nodig of raadzaam is. Andersom kan het Radboudumc doorverwijzen naar Stap Nu, als zij merken dat iemand die zij behandelen gebaat is bij een bureau dat gespecialiseerd is in re-integratiebegeleiding op het gebied van kanker. Daarbij is een zo goed mogelijke relatie met de werkgever altijd onderdeel van het traject.

Korte lijn

Het behandelteam van het Radboudumc, de bedrijfsarts en/of de BACO, de re-integratiecoach van Stap Nu en eventueel de werkgever overleggen met elkaar om te komen tot de beste oplossing voor de (gedeeltelijk) uitgevallen werknemer. In samenspraak bekijken zij wat er mogelijk is op gebied van het behoud van arbeidsvermogen, werk en inkomen. De wensen van de getroffen persoon staan hierbij centraal. Deze manier van samenwerken stelt alle partijen in staat om – vanuit de eigen expertise – gespecialiseerde, oncologische deskundigheid aan te bieden. De coaches van Stap Nu en de BACO van het Radboudumc hebben een korte lijn met elkaar waardoor zij snel kunnen schakelen. Dat maakt deze samenwerking uniek.

Meer informatie

Bezoek de website van Radboudumc