Pulstherapie met vincristine en dexamethason niet nodig bij laagrisico pediatrische ALL

augustus 2021 Kliniek in Praktijk Eline Feenstra