Oudere myeloompatiënten kunnen veilig een autologe stamceltransplantatie ondergaan

december 2019 CongresUpdate Eline Feenstra