Oppervlakkige veneuze trombose tijdens zwangerschap verhoogt de kans op VTE in deze periode

mei 2023 Kliniek in Praktijk Marjolein Haakman-Groot

Er is weinig bekend over de incidentie van oppervlakkige veneuze trombose (‘superficial vein thrombosis’, SVT) in de benen en het daaropvolgende risico op een veneuze trombo-embolie (VTE) tijdens de zwangerschap of postpartumperiode. In een onlangs gepubliceerde studie van Wiegers et al. werd daarom onderzoek gedaan naar het klinisch verloop van SVT in deze periode.

De onderzoekers maakten gebruik van alle beschikbare data van zwangere vrouwen die een kind baarden tussen 1 januari 1997 en 31 december 2017 in Denemarken. Aan de hand van die data werd de SVT-incidentie per 1.000 persoonsjaren bepaald voor elk trimester, de antepartum- en postpartumperiode. Daarnaast werd bij vrouwen met zwangerschapsgerelateerde SVT het risico bepaald op het ontwikkelen van een VTE binnen dezelfde zwangerschap of in de postpartumperiode. Dit risico werd vergeleken met gematchede zwangere vrouwen zonder SVT.

Resultaten

Totaal werden 1.276.046 kinderen geboren in de onderzochte periode. Hierbij werd 710 maal een SVT aan de lagere extremiteiten gediagnosticeerd bij de moeder, in de periode tussen conceptie en 12 weken postpartum. Dit waren 0,6 SVT-diagnoses per 1.000 persoonsjaren (95%-BI: 0,5-0,6). Gedurende het eerste trimester was de SVT-incidentie per 1.000 persoonsjaren 0,1 (95%-BI: 0,1-0,2), tijdens het tweede trimester 0,2 (0,2-0,3) en tijdens het derde trimester 0,5 (0,5-0,6). In de postpartumperiode was de incidentie van SVT-diagnoses 1,6 per 1.000 persoonsjaren (95%-BI: 1,4-1,7).

In totaal werden 211 vrouwen met antepartum SVT opgenomen in de analyse, waarvan er 22 (10,4%) werden gediagnosticeerd met een VTE. Bij gematchede zwangere vrouwen zonder SVT kwam VTE voor bij slechts 0,1% (HR [95%-BI]: 83,3 [46,3-149,7]).

Conclusie

De incidentie van SVT was laag tijdens zowel de zwangerschap als de postpartumperiode. Wanneer er echter SVT werd gediagnosticeerd tijdens de zwangerschap, was de kans op het ontwikkelen van een VTE meer dan 80 keer zo hoog in vergelijking met vrouwen zonder SVT-diagnose. Deze bevindingen kunnen worden meegenomen in de overwegingen rond anticoagulant-management bij vrouwen met zwangerschapsgerelateerde SVT.

Referentie

Wiegers HMG, Körmendiné Farkas D, Horváth-Puhó E, et al. Incidence and prognosis of superficial vein thrombosis during pregnancy and the post-partum period: a Danish nationwide cohort study. The Lancet Haematology 2023;10:E359-66.