Open brief aan minister Van Ark: ‘Geef patiënt optie voor digitale zorg’

oktober 2020 Opinie Willem Van Altena

De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat digitale zorg een hoge vlucht heeft genomen. Van de eerdere terughoudendheid met videoconsulten en andere eHealth oplossingen is nu niets meer te merken. En meer en meer wordt duidelijk dat digitale zorgverlening meer is dan alleen een noodoplossing. Zowel voor zorgprofessionals als patiënten brengt de nieuwe werkwijze ook voordelen mee. Zes artsen van verschillende achtergrond hebben deze week een open brief gestuurd aan minister Tamara van Ark van zorg, om haar op te roepen om digitale zorg als optie breed beschikbaar te stellen in de eerste en tweede lijn.

De brief is opgesteld door: Deborah van der Stoep, reumatoloog, Paul Koning, orthopeed, Sabine Pinedo, internist, Rob Dijkstra, huisarts Lydia ten Napel , huisarts en Gabrielle Speijer, radiotherapeut.

“Als dokters willen wij zorgdragen voor zieken, gezondheid bevorderen en lijden verlichten. In alles wat wij doen staat het belang van de patiënt centraal”, openen de briefschrijvers hun pleidooi. “En binnen die kaders heeft de patiënt regie over hoe hij zijn zorg ingevuld zou willen hebben. Deze keuzevrijheid zou ook moeten gelden voor de manier waarop en de plaats waar de zorg geleverd wordt. Naast fysiek contact hoort zorg op afstand daarbij.”

Lange termijn

De coronacrisis heeft een forse verschuiving gegeven van reguliere zorg naar digitaal. Desondanks werd nog steeds veel reguliere zorg wegens capaciteitsgebrek uitgesteld. “Inmiddels zijn we er allemaal van doordrongen dat de coronacrisis nog niet voorbij is. Wat de noodzaak van inzet van digitale zorg benadrukt. Het is de enige manier om voortgang van reguliere zorg op lange termijn te borgen”, stellen de zes artsen.

Daarnaast wijzen de artsen erop dat er zowel voor de patiënt als voor de zorgverlener enorme voordelen aan digitale dienstverlening kunnen zitten, zoals een gevarieerder zorgaanbod en meer flexibiliteit. “Er zijn talloze voorbeelden van patiënten die graag (een deel van) hun zorg digitaal zouden krijgen”, schrijven de opstellers van de brief aan de minister. “En waarom zouden we hun die mogelijkheid ontzeggen? Als patiënt en zorgverlener beiden menen dat veilige digitale zorg op afstand mogelijk én wenselijk is, laten we dit dan ook doen.”

Gedeelde besluitvorming

De opstellers van de brief pleiten ervoor om patiënten zelf te kunnen laten kiezen of zorg op afstand een optie voor hen is. De manier waarop zorg wordt aangeboden moet niet door de arts gedicteerd worden, maar onderdeel zijn van gedeelde besluitvorming. “Dat betekent ook dat elke zorgverlener een uitgebreider zorgaanbod heeft waarvan digitale zorg een herkenbaar onderdeel vormt. Vasthouden, stimuleren en doorontwikkelen van digitale mogelijkheden in de zorg bevordert een optimale inzet van menskracht en middelen.”

De zes artsen willen nu dat minister Van Ark zich, samen met zorgverzekeraars, de zorgautoriteit en zorgverleners inspant om de behoefte van zowel zorgverleners als patiënten te faciliteren. “Wij stellen dat elke patiënt de keuze zou moeten hebben om van zorg op afstand gebruik te kunnen maken in zowel de eerste als in de tweede lijn. Als zorgverleners met ervaring in digitale zorg roepen we collega’s op om hun ervaringen en kennis te delen zodat verbeteringen vanaf de werkvloer vorm krijgen. Wij doen mee!”