Ongunstigere COVID-19-uitkomsten en vaker nierfalen bij mensen met sikkelceleigenschap

juli 2022 Wetenschap Marjolein Haakman-Groot

Een nieuwe studie van Anurag Verma et al. onderzocht de associatie tussen het ziektebeloop bij een COVID-19-infectie en het hebben van de sikkelceleigenschap (‘sickle cell trait’, SCT).1 In het onderzoek met ruim 130.000 mensen werd gezien dat SCT vaak voorkwam in combinatie met een voorgeschiedenis van nieraandoeningen. De aanwezigheid van SCT bleek daarbij geassocieerd met een hogere kans op COVID-gerelateerde mortaliteit en acuut nierfalen na besmetting.

SCT wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van één hemoglobine bèta sikkelallel (rs334-T) en één normaal bèta allel. Deze personen produceren zowel normaal als abnormaal hemoglobine en hebben gewoonlijk niet veel ernstige symptomen. Het is echter niet duidelijk of deze mensen mogelijk toch nadelig beïnvloed worden door de aanwezigheid van sikkelcellen. In een nieuwe studie werd de impact van SCT onderzocht onder participanten uit het Million Veteran Program (MVP).

Totaal werden 129.848 SCT-negatieve individuen geïncludeerd, waarvan er 13.488 een COVID-19-infectie doormaakten, en 2.729 SCT-positieve individuen, waarvan er 352 besmet raakten met COVID-19. Aan de hand van regressieanalyses werd de associatie tussen SCT en COVID-19 vastgesteld, waarbij rekening werd gehouden met geslacht, leeftijd en voorouderlijke componenten. COVID-ernst werd bepaald aan de hand van de WHO ernst-schaal en fenotypes uit de International Classification of Diseases-codes in de ziektegeschiedenis.

SCT geassocieerd met hogere COVID-19-mortaliteit

SCT was aanwezig bij 7,8% van de individuen met Afrikaanse voorouders. Het bleek in deze studiepopulatie geassocieerd met een geschiedenis van chronische nierziekte, diabetische nefropathie, hypertensieve nierziekte, pulmonaire embolismen en cerebrovasculaire ziekten. Tevens bleek SCT geassocieerd met een verhoogde COVID-19-mortaliteit bij mensen met Afrikaanse voorouders (n=3.749; oddsratio: 1,77; p=0,01). Verder was SCT ook geassocieerd met een verhoogde kans op acuut nierfalen in de 60 dagen volgend op COVID-19-besmetting. Daarbij was berekend dat circa 20,7% (95%-BI: -3,8 tot 56%) van het effect van SCT op COVID-19-fataliteiten teruggeleid kon worden naar acuut nierfalen.

Conclusie

In deze studie werd gezien dat bij mensen met de sikkelceleigenschap en Afrikaanse voorouders vaker een voorgeschiedenis met nierziekten hadden. Tevens vertoonden personen met SCT en Afrikaanse voorouders een hogere kans op overlijdens bij een COVID-19-infectie en vertoonden alle mensen met SCT een hogere kans op acuut nierfalen in de periode na besmetting.

Referentie

  1. Verma A, Huffman JE, Gao L, et al. Association of Kidney Comorbidities and Acute Kidney Failure With Unfavorable Outcomes After COVID-19 in Individuals With the Sickle Cell Trait. Jama Internal Medicine 2022.