Onderzoek legt link tussen veranderde samenstelling darmflora en long covid

februari 2022 Corona Willem Van Altena

Een studie uit Hong Kong (China) laat zien dat een gezonde darmflora mogelijk bescherming biedt tegen het ontwikkelen van long covid. Er lijkt een verband te zijn tussen het darm microbioom en het risico op lang aanhoudende ziekteverschijnselen na COVID-19.

Een team onder leiding van prof. Siew C Ng van de Chinese University of Hong Kong onderzocht de relatie tussen de samenstelling van het darm microbioom en het post-acute COVID-19 syndroom (PACS), beter bekend onder de naam long covid. De onderzoekers stelden vast dat er sprake was van long covid als mensen 4 weken nadat de acute infectiefase van COVID-19 voorbij was nog steeds minimaal een ziektesymptoom aanwezig was.

De onderzoekers includeerden 106 long covid-patiënten met een breed spectrum aan symptomen, en een controlegroep van 68 mensen die geen COVID-19 hadden gehad. De proefpersonen werden gedurende 6 maanden gevolgd, en fecesmonsters werden daarbij meermalen onderzocht.

De meest voorkomende long covid symptomen na 6 maanden waren oververmoeidheid, geheugenproblemen en haarverlies. Na 6 maanden bleek de darmflora van ex-covidpatiënten die geen long covid hadden ontwikkeld vergelijkbaar te zijn met dat van de gezonde proefpersonen. Bij de patiënten die long covid hadden werden verhoogde populaties van Ruminococcus gnavus en Bacteroides vulgatus aangetroffen, en lagere aantallen Faecalibacterium prausnitzii.

Omgekeerde correlatie

De onderzoekers zagen een correlatie tussen aanhoudende ademhalingsproblemen en bepaalde opportunistische micro-organismen in de darmen. Neurologische symptomen en oververmoeidheid correleerden met andere bacteriën, met name Clostridium innocuum en Actinomyces naeslundii. Bacteriën die butyraat produceren, zoals Bifidobacterium pseudocatenulatum en Faecalibacterium prausnitzii lieten na 6 maanden de grootste omgekeerde correlatie met long covid zien.

De onderzoekers menen dat hun bevindingen bewijs leveren dat bij patiënten met long covid veranderingen in de samenstelling het darm microbioom in het spel zijn. Verder onderzoek moet duidelijk maken of ingrepen in het darm microbioom, bijvoorbeeld door een fecestransplantatie, een gunstig effect kunnen hebben voor long covid-patiënten.

Referentie

Liu Q, Mak JWY, Su Q, Yet al. Gut microbiota dynamics in a prospective cohort of patients with post-acute COVID-19 syndrome. Gut. 2022 Jan 26:gutjnl-2021-325989. doi: 10.1136/gutjnl-2021-325989. Epub ahead of print. PMID: 35082169; PMCID: PMC8814432.