NVvH-vereniging

mei 2020 NVvH Van de redactie

Het Nederlands Tijdschrift voor Hematologie (NTvH) is het officiële wetenschappelijke tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Hematologie (NVvH).

De NVvH functioneert als een coördinerende en overkoepelende organisatie voor verenigingen werkzaam op de deelgebieden van de hematologie. De coördinerende functie bevordert de landelijke positie van de hematologie wat betreft patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek en voorkomt versnippering van de Nederlandse hematologie. Er bestaat een nauwe samenwerking met de sub- en zusterverenigingen, o.a. door vertegenwoordiging in het bestuur van de NVvH en door het organiseren van gezamenlijke bijeenkomsten.

Bekijk hier de website van NVvH: https://hematologienederland.nl/over-nvvh/