NVvH KLINISCHE DAG. OPROEP INDIENEN KLINISCHE CASUÏSTIEK

juli 2023 NVvH Juno Cornelisse

De jaarlijkse Klinische Dag van de NVvH vindt plaats op donderdag 5 oktober 2023 van 09.00 tot 16.00 uur in de Gertrudiskapel, congrescentrum in de Driehoek te Utrecht.
Het projectteam is druk bezig met het samenstellen van het programma met sprekers
op het gebied van benigne en maligne hematologie.

Accreditatie voor de Klinische Dag wordt aangevraagd bij de NIV (5 punten).

INDIENEN KLINISCHE CASUÏSTIEK

Zoals gebruikelijk wordt tijdens de Klinische Dag weer een zestal patiëntencasus gepresenteerd en bediscussieerd. Wij nodigen u van harte uit mooie of verrassende klinische casuïstiek in te sturen. Het projectteam ontvangt hiervoor graag een Nederlandstalig abstract van maximaal 250 woorden met een duidelijke en aansprekende titel. Verder is een beoordelingscriterium dat het onderwerp interessant moet zijn voor een breed hematologisch publiek. U kunt uw casus insturen naar: info@hematologienederland.nl (deadline is 10 september 2023).