NVvH KLINISCHE DAG 2022

augustus 2022 NVvH Van de redactie

DONDERDAG 6 OKTOBER 2022, UTRECHT, GERTRUDISKAPEL (WWW.INDEDRIEHOEK.NL/ZALEN/GERTRUDISKAPEL)
Wij nodigen u van harte uit voor deze jaarlijkse nascholingsdag van de NVvH. U kunt zich
inschrijven via de NVvH-website https://hematologienederland.nl/nascholing/klinische-dag. Deelname is kosteloos voor NVvH-leden. Niet-NVvH-leden betalen een bijdrage van € 100,-. Accreditatie is toegekend door de NIV (5 punten). Ook dit jaar is er weer een boeiend en actueel programma samengesteld met sprekers op het gebied van benigne en maligne hematologie.
Rond de lunch zijn twee blokken gereserveerd voor het presenteren van een zestal patiëntencasus.
De dag wordt afgesloten met de prijsuitreiking voor de beste casuspresentatie.

PROGRAMMA

09.00-09.30 Ontvangst met koffie/thee
09.30-11.00 Ochtendsessie – Benigne hematologie (moderator: dr. L. Nieuwenhuizen)
09.30-10.00 Op het goede spoor? Dilemma’s rondom inzetten palliatieve zorg bij
hematologische patiënten – drs. C.S. Ootjers, LUMC, en E.J.M. de Nijs,
Palliatief Advies Team, LUMC
10.00-10.30 Hemofilie – dr. L.F.D. van Vulpen, UMC Utrecht
10.30-11.00 Hemolytische anemie – M.A.E. Rab, UMC Utrecht
11.00-11.30 Koffie/thee
11.30-12.15 Casusbesprekingen 1 – 3 inhoud volgt (moderator: B. Batman)
12.15-13.15 Lunch
13.15-14.00 Casusbesprekingen 4 – 6 inhoud volgt (moderator: B. Batman)
14.00-14.30 Koffie/thee
14.30-16.00 Middagsessie – Maligne hematologie (moderator: dr. C.J.M. Halkes)
14.30-15.00 AML – dr. B.J. Wouters, Erasmus MC
15.00-15.30 MPN – dr. I.G.P. Geelen, Albert Schweitzer ziekenhuis
15.30-16.00 MM – dr. I.S. Nijhof, Sint Antonius Ziekenhuis
16.00 Prijsuitreiking beste patiëntencasus en sluiting