NVVH DIAGNOSTIEKDAG 24 JUNI 2021

april 2021 NVvH Van de redactie

Op donderdag 24 juni vindt de jaarlijkse NVvH Diagnostiekdag plaats. Ook deze keer wordt de Diagnostiekdag als online nascholing aangeboden.

PROGRAMMA

9.00 uur Opening door dr. Martin Schipperus (UMC Groningen)
9.05-10.30 uur Morfologie: dr. André Mulder (UMC Groningen) en dr. Ellen Kuiper-Kramer (Isala)

Pauze

11.00-12.30 uur Immunofenotypering: dr. Vincent van der Velden (Erasmus MC)
12.30-13.00 uur Q&A

Lunchpauze

14.00-14.45 uur Basale cytogenetica: dr. Berna Beverloo (Erasmus MC)

Pauze

15.00-16.30 uur Moleculaire biologie: dr. Peter Valk (Erasmus MC) – basaal deel
en prof. dr. Joop Jansen (Radboudumc) – klinisch deel

16.30-17.00 uur Q&A

17.00 uur Afsluiting door dr. Martin Schipperus

Inschrijven is mogelijk via https://hematologienederland.nl/nascholing/diagnostiek-dag.

Deelname is kosteloos voor NVvH-leden.

Accreditatie voor de Diagnostiekdag wordt aangevraagd bij de NIV.

NVvH-COMMISSIE ZORGVERNIEUWING EN INNOVATIE
Deze commissie wil de vele initiatieven op het gebied van zorgvernieuwing binnen de hematologie bundelen en versterken, zodat deze versneld en landelijk kunnen worden ingevoerd. De commissie is per 1 oktober omgezet in een stichting NVvH zorgvernieuwing en innovatie.

DE VOLGENDE PROJECTEN ZIJN GEÏNITIEERD:
• SKMS-project CLL-keuzehulp
• Ontwikkeling CLL-platform conform CMyLife
• Uitkomsten van zorg voor myeloproliferatieve aandoeningen
• ZonMW-project CMyGuideline

Voor een actueel overzicht van de vele initiatieven binnen de hematologie wordt door de commissie binnenkort een enquête uitgezet onder de leden van de NVvH. Hierin wordt tevens geïnventariseerd welke knelpunten in de praktijk worden ervaren en waaraan behoefte is bij het starten en implementeren van zorgvernieuwingsprojecten.