Nieuwe richtlijn voor inzet dexrazoxane tegen hartschade bij kinderen met kanker

november 2022 Kliniek in Praktijk Willem Van Altena

Onderzoekers verbonden aan het Prinses Maxima Centrum voor kinderkanker hebben onlangs in medisch vaktijdschrift The Lancet resultaten van twee onderzoeken gepubliceerd omtrent het voorkomen van hartschade bij kinderen met kanker als gevolg van een behandeling met chemotherapie. Het blijkt dat toediening van dexrazoxane mogelijk bescherming tegen hartschade kan bieden. Het onderzoek is uitgevoerd onder leiding van arts-onderzoeker Esmée de Baat.

Hartschade

Rond 50% van alle kinderen met kanker worden met chemotherapie van het soort anthracyclines behandeld, zoals doxorubicine en daunorubicine. Deze middelen zijn vaak effectief gebleken maar kunnen ernstige bijwerkingen veroorzaken in de vorm van hartschade en een verminderde pompkracht van het hart. Van dexrazoxane is bekend dat het hartschade kan voorkomen of verminderen, maar er was onvoldoende bekend over de inzetbaarheid bij kinderen. Ook bestond het vermoeden dat dexrazoxane mogelijk uitzaaiingen in de hand kan werken.

Consensus

Om tot wereldwijde consensus voor toepassing van het middel te komen heeft een internationale groep van kinderoncologen, kindercardiologen, apothekers en methodologen eerst systematisch de bestaande literatuur in kinderen en volwassenen geanalyseerd. Met deze inzichten ontwikkelden de experts vervolgens een internationale evidence-based richtlijn voor het gebruik van dexrazoxane in kinderen met kanker die anthracyclines zullen krijgen.

Voor kinderen die een dosering van 250 mg/m2 of meer aan anthracyclines zullen krijgen en meer risico lopen op het ontstaan van hartschade, kunnen artsen behandeling met dexrazoxane overwegen. Tijdens het gesprek met kind en ouders moetende voor- en nadelen van dexrazoxane voor de specifieke situatie van het kind aan de orde komen. De kinderen die minder dan 250 mg/m2 anthracyclines zullen krijgen hebben een laag tot matig verhoogde kans op hartschade. Het was voor deze groep niet mogelijk om een aanbeveling te maken voor het gebruik van dexrazoxane omdat de werking nog nauwelijks is onderzocht bij lagere anthracycline doseringen. Onduidelijk is dus of de eventuele bijwerkingen opwegen tegen het voordeel van dexrazoxane.

Langetermijneffecten

Nader onderzoek naar onder meer de volgende onderwerpen is wel noodzakelijk: de langetermijneffecten van dexrazoxane, de effecten bij lagere anthracyclinedoseringen en welke kinderen het meeste voordeel hebben bij behandeling met dexrazoxane.

Referentie

de Baat EC, van Dalen EC, Mulder RL, et al. Primary cardioprotection with dexrazoxane in patients with childhood cancer who are expected to receive anthracyclines: recommendations from the International Late Effects of Childhood Cancer Guideline Harmonization Group. Lancet Child Adolesc Health. 2022 Sep 26:S2352-4642(22)00239-5. doi: 10.1016/S2352-4642(22)00239-5. Epub ahead of print. PMID: 36174614.