Nieuwe medicijnen voor sikkelcelziekte en bèta thalassemie op basis van CRISPR/Cas technologie

april 2023 Geneesmiddelen Willem Van Altena

Vertex Pharmaceuticals en partner CRISPR Therapeutics denken spoedig een aanvraag voor een versnelde beoordeling in te kunnen dienen bij de Amerikaanse medicijnwaakhond FDA voor de onderzoekstherapie exagamglogene autotemcel (exa-cel) voor sikkelcelziekte (SCD) en transfusie-afhankelijke bèta thalassemie (TDT).

Exa-cel, vroeger bekend als CTX001, is een autologe, ex vivo CRISPR/Cas9-gen-behandelde therapie die wordt geëvalueerd in de lopende fase III-studies CLIMB-111 en CLIMB-121 voor respectievelijk TDT en SCD. De eigen hematopoïetische stamcellen van een patiënt worden bewerkt om hoge niveaus van foetale hemoglobine (HbF) in rode bloedcellen te produceren. Volgens de bedrijven kan het vermogen van exa-cel om HbF te verhogen mogelijk vaso-occlusieve crises (VOC’s) bij patiënten van 12 tot 35 jaar met SCD verminderen of elimineren en de behoefte aan transfusies bij patiënten met TDT verminderen of elimineren.

Lopende studies

Ondertussen zeiden Vertex en CRISPR dat hun inzendingen ook worden ondersteund door resultaten van de lopende langetermijnfollow-upstudie CLIMB-131, waarbij deelnemers van CLIMB-111 en CLIMB-121, evenals drie andere fase III-studies, tot 15 jaar na exa-celinfusie worden gevolgd.

Tot deze drie behoren CLIMB-141 en CLIMB-151, waarin een enkele dosis exa-cel wordt getest bij jonge kinderen van 2 tot 11 jaar met respectievelijk TDT of SCD. De studies nemen momenteel patiënten aan in de leeftijdscategorie van 5 tot 11 jaar, maar de bedrijven zijn van plan de populatie later uit te breiden tot kinderen van 2 jaar oud.

De lopende fase IIIb-studie CLIMB-161 is bedoeld ter ondersteuning van de uitbreiding van de productie zodra exa-cel groen licht van de FDA krijgt. In deze studie zullen ongeveer 12 patiënten met SCD of TDT in de leeftijd van 12 tot 35 jaar worden opgenomen en gedurende ongeveer een jaar na de infusie worden gevolgd.

Europa

In de EU en het Verenigd Koninkrijk zijn de beoordelingsprocedures voor exa-cel overigens al begin van dit jaar in gang gezet.

Bluebird

Daarnaast laat farmaceut Bluebird weten eveneens een goedkeuringsaanvraag bij de FDA te gaan doen voor hun CRISPR/Cas medicijn lovotibeglogene autotemcel (lovo-cel). Lovo-cel gebruikt een lentivirale vector gebruikt die een gewijzigd β-globinegen codeert. Vorig jaar kreeg Bluebird al de goedkeuring van de FDA voor Zynteglo (betibeglogene autotemcel) voor de behandeling van β-thalassemie bij patiënten die regelmatig rode bloedceltransfusies nodig hebben.

Referentie

Lees meer over de CLIMB-111 en CLIMB-121 studies op de website Clinicaltrials.gov