NIEUWE DATUM ALGEMENE LEDENVERGADERING (ALV)

november 2021 NVvH Van de redactie

De Algemene Ledenvergadering van de NVvH wordt verplaatst en vindt online plaats op:

DONDERDAG 20 JANUARI 2022

van 19:30 tot 20:30 uur

De ALV wordt traditiegetrouw georganiseerd tijdens het Dutch Hematology Congress. Nu het 15e DHC overgaat op een virtueel congres met een aangepast programma, is besloten om de ALV van de NVvH te verplaatsen van vrijdagmiddag naar donderdagavond.

Tijdens de vergadering zullen de benoeming van prof. dr. Karina Meijer als nieuwe voorzitter en van de nieuwe bestuursleden dr. Tjeerd Snijders (namens de echelon B-ziekenhuizen) en dr. Matthijs Eefting (namens de echelon D-ziekenhuizen) ter goedkeuring worden voorgesteld. Wij hopen velen van u te zien!