Nieuwe app helpt bij opstellen behandelplan voor patiënten met chronische lymfatische leukemie

augustus 2022 Kliniek in Praktijk Willem Van Altena

Een nieuwe app die is ontwikkeld in Denemarken kan mogelijk artsen helpen bij het maken van behandelkeuzes voor patiënten met leukemie. Recent publiceerde het vaktijdschrift Communications Magazine over dit onderzoek.

Ongeveer een kwart van alle patiënten met chronische lymfatische leukemie (CLL) ontwikkelt een ernstige infectie of een agressieve vorm van de ziekte die een vroegere inzet van een behandeling vraagt. Het is belangrijk dat behandelaren het risico op dergelijke ontwikkelingen goed kunnen inschatten. Om daarbij te helpen hebben onderzoekers van de universiteit van Kopenhagen samen met hematologen van het Rigshospitalet in die stad een app ontwikkeld.

In totaal werden 112 miljoen bloedmonsters van 1,3 miljoen Denen geanalyseerd. In deze onderzoeksgroep hadden 1.123 personen CLL. Door het percentage lymfocyten te bestuderen, ontdekten de onderzoekers dat patiënten die een snelle toename van witte bloedlichaampjes zagen, vaak een hogere mutatiegraad van de leukemie vertoonden. Zij hadden dan te maken met een agressieve vorm van CLL.

Het omgekeerde bleek ook het geval te zijn: bij patiënten waarbij het percentage leukocyten een beperkte groei liet zien waren minder mutaties aanwezig. De associatie tussen het leukocytengehalte en de mutatiegraad bleek volgens de onderzoekers een goede voorspeller te zijn van de agressiviteit van de leukemie. Zodoende kan op basis van deze gegevens een behandeltraject opgesteld worden.

De Deense onderzoekers willen de dataset van de app verder uitbreiden met andere mogelijke voorspellers, om zo op basis van bloedtesten en genetische data tot nog preciezere voorstellingen van het ziekteverloop te komen, en daarmee tot beter passende behandelstrategieën.

Referentie

Andersen MA, Grand MK, Brieghel C, et al. Pre-diagnostic trajectories of lymphocytosis predict time to treatment and death in patients with chronic lymphocytic leukemia. Commun Med (Lond). 2022 May 12;2:50.