Nieuwe app bepaalt hemoglobineniveaus met behulp van vascularisatie ooglid

mei 2020 Zorginnovatie Eline Feenstra