Nieuwe antistollingsapps digitaliseren bloedstollingsmetingen

juli 2020 Zorg van de Toekomst Marjolein Haakman-Groot

Portavita, een gezondheidsmanagement-platform, heeft twee nieuwe mobiele apps gelanceerd voor patiënten en zorgverleners in de antistollingszorg. De eerste app is bedoeld voor patiënten die gebruikers zijn van antistollingsmedicatie en die zelf meten en/of doseren. Dit gaat bijvoorbeeld om patiënten die last hebben van trombose, boezemfibrilleren of een andere hart- en vaatziekte.

INR meteen digitaal

De mate waarin het bloed stolt, ook wel INR (‘international normalized ratio’), gemeten door een INR-meter, kan middels de nieuwe app direct worden doorgestuurd naar het Portavita-patiëntendossier bij de trombosedienst. De INR-meter gebruikt Bluetooth om verbinding te maken met de mobiele telefoon van de patiënt en zo met de antistollingsapp. Na de meting kan de patiënt ook een mededeling toevoegen in de app en die desgewenst doorsturen met de gemeten INR-waarde. De dosering van het antistollingsmiddel wordt dan zo nodig aangepast door de trombosedienst. De patiënt kan dan in de app dit nieuwe doseerschema zien. De INR-waarde hoeft dus niet meer door de patiënt op de computer handmatig worden ingevoerd, maar kan na een meting direct op de mobiele telefoon worden doorgestuurd met behulp van de app.

CareXS voor zorgverleners

Voor zorgverleners komt er een uitbreiding op de bestaande CareXS-app uit voor zorgverleners, waarmee ook de huisarts, apotheker en zorginstelling zicht krijgen op de antistollingsketen. Steeds meer trombosediensten stappen over van de veneuze afname naar de vingerprik. Dit is minder invasief voor de patiënten, sneller en eenvoudiger. Om deze vingerprikuitslag te digitaliseren is de bestaande CareXS-app uitgebreid met een antistollingsmodule. De arts gebruikt een INR-meter en hiermee wordt het bloed van de patiënt direct geanalyseerd en de INR-waarde bepaald . Met de CareXS-app kan de QR-code worden gescand die verschijnt op het beeldscherm van de INR-meter. Dit resultaat wordt zo ook meteen in het Porstivita-dossier van de betreffende patiënt opgenomen, wat de arts weer administratief werk scheelt.

De app zal in de toekomst nog worden uitgebreid met een functie voor dagoverzichten waarin de INR-waarde wordt opgeslagen,overzichten van prikdiensten en -routes en een betere integratie van verschillende zorgverleners zoals de huisarts, apotheek en wijkverpleging.

Bronnen

  1. Portavita.com: Portavita lanceert twee mobiele antistollingsapps
  2. Zelfzorgondersteund.nl: Portavita lanceert nieuwe apps voor patiënten en zorgverleners