Nieuw type beurs: LSBR Early Career Grants 2024

juni 2024 Actueel Willem Van Altena

De Landsteiner Stichting voor Bloedtransfusie Research (LSBR) ondersteunt fundamenteel onderzoek, inclusief klinische en experimentele onderzoeken op het gebied van bloed, bloedderivaten en bloed(gerelateerde) ziekten, mits deze onderwerpen gerelateerd zijn aan transfusie of bloedceltransplantatie. Deze reikwijdte bestrijkt een breed scala aan onderwerpen binnen de hematologie, inclusief hematopoëse, hemostase, immunotherapie, transfusiegeneeskunde en andere relevante kwesties binnen het vakgebied.

De LSBR Early Career Grant is bedoeld om jonge onderzoekers de mogelijkheid te bieden een wetenschappelijke carrière na te streven in hun eerste of tweede postdocperiode.

Getalenteerde onderzoekers

Deze nieuwe beurscategorie is specifiek bedoeld voor getalenteerde onderzoekers die hun promotieonderzoek hebben afgerond aan een Nederlands onderzoeksinstituut. Promovendi met een MD worden ook uitgenodigd om een aanvraag in te dienen. Aanvragen moeten worden ingediend door de jonge onderzoekers zelf (niet door hun begeleiders).

Deadline voor voorstellen is 1 augustus 2024. Beslissingen over toekenning worden genomen op 14 oktober 2024. Die datum wordt ook het 25-jarig jubileum van de LSBR gevierd. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via de website.

Voor meer informatie over geschiktheid, aanvraagformulier en meer, bezoek de website www.lsbr.nl en ga naar de pagina ‘Aanvragen voor financiering’.