Nieuw geneesmiddel voor congenitale trombotische trombocytopenische purpura

november 2023 Farmanieuws Willem Van Altena

De FDA heeft de enzymvervangingstherapie ADAMTS13 recombinant-krhn (ontwikkeld door farmaceut Takeda onder de merknaam Adzynma) goedgekeurd voor de profylactische of acute behandeling van volwassenen en pediatrische patiënten met congenitale trombotische trombocytopenische purpura (cTTP), een zeldzame bloedstollingsstoornis.

ADAMTS13-enzym

Congenitale trombotische trombocytopenische purpura (cTTP) wordt veroorzaakt door een mutatie in het ADAMTS13-gen. Personen met deze aandoening ervaren ernstige bloedingsepisodes, beroertes en schade aan vitale organen. ADAMTS13 recombinant-krhn is een eersteklas recombinante vorm van het ADAMTS13-enzym, een van de enzymen die verantwoordelijk zijn voor bloedstolling. Het genetisch gemanipuleerde Adzynma fungeert als vervangingstherapie bij personen met cTTP met lage niveaus van het enzym.

Het middel kan zowel worden gegeven als dagelijkse profylactische enzymvervangingstherapie als on-demand in reactie op acute door cTTP veroorzaakte bloedingen. Zonder behandeling is cTTP uiteindelijk fataal. De goedkeuring door de FDA kan een belangrijke vooruitgang betekenen in de ontwikkeling van dringend noodzakelijke behandelopties voor patiënten die lijden aan deze levensbedreigende aandoening.

De goedkeuring van de FDA was gebaseerd op resultaten van een multicenter fase III-onderzoek en gegevens uit het vervolgonderzoek. Het open-label cross-over-onderzoek evalueerde de werkzaamheid, farmacokinetiek en veiligheid van ADAMTS13 recombinant-krhn als profylactische of on-demand enzymvervangingstherapie bij 46 patiënten met cTTP.

Onderzoekers wezen willekeurig deelnemers aan het onderzoek toe aan 6 maanden behandeling met Adzynma of op plasma gebaseerde therapieën (periode 1). Studiepatiënten schakelden vervolgens over naar de andere behandeling voor nog eens 6 maanden (periode 2). De effectiviteit van de behandeling werd beoordeeld op basis van de incidentie van trombotische trombocytopenische purpura-events en symptomen, evenals de behoefte aan aanvullende behandelingsdoses.

Er werden geen subacute trombotische trombocytopenische purpura-events waargenomen na behandeling met Adzynma tijdens periode 1 of periode 2 van de fase 3-studie, in vergelijking met vijf events bij vier patiënten die plasma-gebaseerde therapie ontvingen. Twee patiënten die het middel als profylaxe kregen, ondervonden twee subacute trombotische trombocytopenische purpura-events tijdens het vervolggedeelte van de fase 3-studie.

Resultaten, inclusief gegevens uit de vervolgperiode van de studie, toonden een gemiddelde geannualiseerde gebeurtenissnelheid voor trombocytopenie-manifestaties van 2,0 ± 4,71 voor patiënten die ADAMTS13 recombinant-krhn ontvingen, vergeleken met 4,44 ± 6,31 bij degenen die plasma-gebaseerde therapieën ontvingen.

Bijwerkingen

De meest voorkomende bijwerkingen in verband met het gebruik van Adzynma waren hoofdpijn, diarree, migraine, buikpijn, misselijkheid, infecties van de bovenste luchtwegen, duizeligheid en braken.

Referentie

Persbericht FDA