Nederlands Kennisplatform Antistolling bundelt kennis voor zowel patiënten als zorgverleners

juli 2023 Kliniek in Praktijk Willem Van Altena

Meer dan een miljoen mensen in ons land gebruiken een antistollingsmiddel, zoals directe anticoagulantia (DOACs), vitamine K-antagonisten en bloedplaatjesremmers. Voor hen, maar ook voor hun zorgverleners, is onlangs het Nederlands Kennisplatform Antistolling gelanceerd. Daar zijn informatie en initiatieven rondom antistolling samengebracht. Het doel van het platform is ervoor te zorgen dat elke patiënt en zorgverlener makkelijker de weg kan vinden naar de juiste expertise en informatie.

Trombose

Het platform is een initiatief van twee hoogleraren van Maastricht UMC+, prof. dr.  Hugo ten Cate, internist-vasculair geneeskundige en prof. dr. Menno Huisman. “De zorg rondom deze medicatie is complex en bloedingen bij operaties door antistollingsmedicatie behoren tot de vaakst optredende medicatie gerelateerde ziekenhuisopnames’, vertelt Huisman. “Om dit te voorkomen, is goed antistollingsbeleid van groot belang.” Zo kan voorkomen worden dat op het laatste moment een operatie wordt geannuleerd omdat de antistolling niet tijdig is stopgezet. Aan de andere kant voorkomt het ook dat antistollingsmiddelen onnodig worden stopgezet met risico van opnieuw trombose.

De twee hoogleraren hebben geconstateerd dat niet elke zorgprofessional over de juiste informatie beschikt. Daarnaast is de zorg rondom antistolling in de afgelopen jaren behoorlijk veranderd. Om gezondheidsschade als gevolg van verkeerd antistollingsbeleid zo veel mogelijk te voorkomen, is het van belang dat zorgprofessionals en patiënten toegang hebben tot de juiste kennis en experts in hun regio.’

Het platform is opgedeeld in een deel voor patiënten en deel voor professionals. Op het gedeelte voor patiënten staat algemene informatie over trombose en de verschillende antistollingsmiddelen. Ook is er een lijst met veel gestelde vragen van patiënten.

Op het gedeelte voor professionals zijn experts op gebied van antistolling met hun contactgegevens te vinden. Daarnaast zijn de regionale samenwerkingsverbanden, expertisecentra en trombosediensten in kaart gebracht en zijn er lokale diagnostiek en behandelprotocollen, richtlijnen en e-learnings te vinden.

Samenwerking

Het Nederlands Kennisplatform Antistolling is ontwikkeld door de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV), de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH), de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC), het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en Trombose Stichting Nederland, in nauwe samenwerking met vertegenwoordigers vanuit de anesthesiologen, kinderartsen, thoraxchirurgen, longartsen, ziekenhuisapothekers,  orthopeden, neurologen, klinisch geriaters,  apothekers, Harteraad, Federatie van Nederlandse Trombosediensten en Cliëntenraad Trombosediensten CTD. Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten heeft het traject begeleid. Het deel voor de zorgprofessionals is gefinancierd met Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS).

Meer informatie

Bezoek het Nederlands Kennisplatform Antistolling