Nederlands initiatief: samenwerking rond innovatieve medicijnen

november 2019 Opinie Eline Feenstra

Stijgende geneesmiddelenprijzen zorgen niet alleen voor hoofdbrekens bij de Nederlandse overheid. Ook in andere landen zijn beleidsmakers druk bezig om te proberen de zorgkosten zo veel mogelijk te drukken. In dat kader heeft Nederland recent samenwerkingsovereenkomsten met Canada en Zweden gesloten.
De landen gaan samen optrekken om een ‘eerlijke prijs’ voor geneesmiddelen te bewerkstelligen. Minister Bruno Bruins was onlangs in Ottawa, Canada om met zijn Canadese collega Simon Kennedy te spreken.

Beneluxa

Nederland werkt binnen het kader van Beneluxa al geruime tijd aan initiatieven op het gebied van innovatieve geneesmiddelen. Beneluxa ging in 2015 van start als samenwerkingsproject met België, later sloten Luxemburg en Oostenrijk zich aan, en vorig jaar trad Ierland tot de groep toe. Canada wil nu samen met Beneluxa een trans-Atlantische alliantie aangaan. Beneluxa maakt zich onder meer sterk voor het breder inzetten van immuuntherapie, en van weesgeneesmiddelen voor zeldzamere ziektebeelden.

IHSI

Beneluxa is ook begonnen met het Internationale Horizon Scanning Initiatief (IHSI), dat alle ontwikkelingen rond innovatieve geneesmiddelen in kaart wil brengen, ruim voordat ze op de markt worden verwacht. Er zijn meer landen die belangstelling hebben om zich aan te sluiten bij dit samenwerkingsverband. De bedoeling is dat aangesloten landen, en daarmee ook patiëntenorganisaties, artsen, ziekenhuizen en zorgverzekeraars, zich voor kunnen bereiden op de komst van een nieuw geneesmiddel. Prijsonderhandelingen vormen een wezenlijk onderdeel van die voorbereidingen.

Minister Bruins is blij met de belangstelling. “Naast Canada is ook Zweden nu zo goed als zeker van de partij; in Stockholm worden momenteel de laatste punten op de i gezet. Daarnaast zijn we nog met diverse andere landen in gesprek. Het zou mooi zijn als we bij de officiële aftrap van IHSI met ongeveer tien landen zullen zijn; dat is het streven. Ik ben ervan overtuigd dat er dan in een later stadium nog meer landen zullen volgen. Het is belangrijk om de krachten te bundelen, om informatie te delen en om samen op te trekken als het gaat om nieuwe innovaties, maar ook om geneesmiddelentekorten en onverklaarbaar hoge medicijnprijzen. Als we allemaal afzonderlijk het wiel gaan uitvinden, verliezen we kostbare tijd en dat is niet in het belang van de patiënt”, aldus minister Bruins.

In het gesprek tussen Bruins en zijn Zweedse collega’s Hallengren en Fjaestad werd ook stilgestaan bij de wederzijdse ervaringen met E-health en de strijd tegen antibioticaresistentie.

Bronnen
1. Lees hier een nota van de EMA over Beneluxa en het IHSI (Engelstalig)