‘Nationale Kankeragenda kan impact van kanker op de samenleving verkleinen’

februari 2021 Opinie Willem Van Altena

KWF Kankerbestrijding, Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en de Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten-organisaties (NFK) willen dat er een Nationale Kankeragenda komt in ons land. Die agenda moet er onder andere voor zorgen dat de impact van kanker op patiënten en de maatschappij kleiner wordt en dat de 5-jaarsoverleving stijgt van 65% nu naar 75%. Met deze agenda sluit Nederland bovendien aan bij het nieuwe Europese kankerbeleid, dat deze week februari in Brussel is gepresenteerd.

KWF-directeur Johan van de Gronden wil de gemiddelde 5-jaarsoverleving met 10% laten stijgen in 10 jaar tijd. “Om dit te bereiken is lef, leiderschap en de toezegging van alle betrokkenen nodig, inclusief de overheid,” stelt hij.

Miljoen

Kanker heeft een grote impact op de samenleving. Niet alleen overlijden er jaarlijks 45.000 mensen in ons land aan een vorm van kanker, maar daarnaast leven er meer dan 800.000 mensen die kanker hebben of hebben gehad. En dat aantal groeit alleen maar: KWF schat dat er over 10 jaar een miljoen patiënten en ex-patiënten zijn.

Kanker treft 1 op de 3 mensen gedurende hun leven. En hoewel lang niet iedereen aan de ziekte overlijdt ervaren veel van deze mensen na hun behandeling nog allerlei klachten en belemmeringen. De impact van de diagnose kanker op patiënten en de maatschappij als geheel is enorm. Om deze impact te verkleinen willen de organisaties achter de Nationale Kankeragenda onder andere meer aandacht voor preventie van kanker, eerdere opsporing en betere kwaliteit van leven voor (ex-)kankerpatiënten.

Internationale top

“Er is ontzettend veel kennis in Nederland over kanker”, zegt Thijs Merkx, voorzitter van IKNL. “Met meer afstemming en met gebruik van beschikbare kennis en kunde kunnen we heel veel meer bereiken voor kankerpatiënten. Laten we elkaar daar beter op vinden. Het vraagt gezamenlijke inspanning om Nederland aan de internationale top van oncologische kennis en innovatie te brengen.”

Kwaliteit van leven

Arja Broenland, directeur-bestuurder van NFK sluit zich daarbij aan: “Wij vinden het van groot belang dat er een impuls wordt gegeven aan de bestaande samenwerking vanuit het medisch, wetenschappelijk en patiëntenperspectief. Daarmee kunnen we de kansen voor mensen met kanker aanzienlijk verbeteren, maar ook verder bijdragen aan het optimaliseren van de kwaliteit van leven van mensen die kanker hebben of hebben gehad.”

Meer informatie

Lees het manifest over de Nederlandse Kankeragenda.

Lees meer over het nieuwe Europese kankerbeleid.