Mosunetuzumab: effectief en goed verdragen bij behandeling van recidief/refractair folliculair lymfoom

december 2021 ASH 2021 Jeroen Beekwilder