Lymfoompatiënten in heel Europa krijgen hun CAR T-celtherapie uit Hoofddorp

juni 2020 Geneesmiddelen Willem Van Altena

Celtherapie is een innovatieve vorm van kankerbehandeling die voor elke patiënt exact op maat wordt gemaakt met behulp van diens eigen afweercellen. Deze therapie –CAR T-celtherapie- wordt onder meer ingezet voor de behandeling van mensen met lymfoom. In Hoofddorp is vorige week door het bedrijf Kite, een onderdeel van de Amerikaanse farmaproducent Gilead een productiecentrum in gebruik genomen waar elk jaar tot 4.000 CAR T-celtherapieën geproduceerd kunnen worden.

CAR T-celtherapie is een geïndividualiseerde therapie die op maat gemaakt wordt voor iedere patiënt. Na het isoleren van specifieke afweercellen uit het bloed van de patiënt, worden deze zo bewerkt dat ze na terugplaatsing in de patiënt de kankercellen kunnen herkennen en aanvallen. De behandeling wordt ingezet bij patiënten met bepaalde types lymfoom, te weten recidiverend of refractair diffuus grootcellig B-cellymfoom (DLBCL) en primair mediastinaal grootcellig B-cellymfoom (PMBCL), na twee of meer lijnen systemische therapie.

Los Angeles

“We zijn ontzettend trots dat het vanaf nu mogelijk is om celtherapieën te produceren in Nederland voor patiënten in heel Europa,” zegt Christi Shaw, Chief Executive Officer bij Kite. “Omdat het productieproces nu volledig in Nederland kan plaatsvinden, kan de tijd die nodig is om patiënten te voorzien met bijna een week worden verkort.” Voorheen moesten de afweercellen van elke individuele patiënt nog naar Los Angeles gestuurd worden om daar bewerkt te worden. Dat kan voortaan in Hoofddorp, wat veel kostbare tijd scheelt.

Sneller beschikbaar

“Een snellere doorlooptijd is voor deze patiënten van groot belang, omdat juist deze groep snelle behandeling nodig heeft en er meestal geen andere opties zijn”, beaamt professor Marie José Kersten, MD, PhD, Amsterdam Universitair Medische Centra. “Het feit dat de CAR T-cellen nu sneller beschikbaar zijn is heel belangrijk voor de patiënt.”

De productiefaciliteit in Hoofddorp heeft 130 miljoen euro gekost, en biedt momenteel werk aan ruim 400 technici en wetenschappers uit meer dan 20 landen. Het is de bedoeling dat de faciliteit doorgroeit en eind 2021 ongeveer 530 arbeidsplaatsen biedt.