Lovotibeglogene autotemcel is effectief bij sikkelcelziekte

mei 2023 Hematotrials Diede Smeets

Dit artikel is onderdeel van de Editor’s Pick sikkelcelziekte mei 2023, bestaande uit een selectie van klinisch relevante literatuur omtrent sikkelcelziekte van de laatste jaren. Deze selectie werd gemaakt door de NTVH-literatuurcommissie.
Bekijk hier de gehele selectie.

Sikkelcelziekte wordt gekarakteriseerd door pijnlijke, herhaaldelijke vaso-occlusieve crises. Ter behandeling van sikkelcelziekte is de gentherapie lovotibeglogene autotemcel (LentiGlobin) ontwikkeld. Deze gentherapie bestaat uit een autologe transplantatie van hematopoëtische stam- en progenitorcellen met de lentivirale vector BB305, een gen dat codeert voor een aangepast β-globine gen dat daardoor het ‘antisickling’ hemoglobine HbAT87Q produceert. In deze fase I/II-studie van Kanter et al. werd het behandelingsproces geoptimaliseerd voor drie groepen sikkelcelziektepatiënten (A, B en C). Sikkelcelziektepatiënten in groep C moesten voldoen aan strengere inclusiecriteria, zoals het hebben ervaren van minimaal vier ernstige vaso-occlusieve crises in de 24 maanden voorafgaand aan inclusie. Deze publicatie betreft een interimanalyse van groep C (n=35).

Resultaten

De patiënten werden na de lovotibeglogene autotemcel-infusie gedurende mediaan 17,3 (bereik: 3,7-37,6) maanden gevolgd. De behandeling sloeg aan bij alle patiënten. De mediane totale hemoglobineconcentratie steeg van 8,5 g/dL op baseline tot ≥11 g/dL in maand 6-36 na infusie. Tenminste 40% van de totale hemoglobine was HbAT87Q en dit bleek te zijn verspreid over 85% van de rode bloedcellen. Daarnaast bleek de behandeling hemolysemarkers te verlagen. Bij alle 25 patiënten die konden worden geëvalueerd, traden geen ernstige vaso-occlusieve crises op. Daartegenover werden in de 24 maanden voorafgaand aan inclusie mediaan 3,5 crises per jaar geobserveerd. Bij 3 deelnemers werd een niet-ernstige bijwerking geobserveerd die (mogelijk) gerelateerd was aan de lovotibeglogene autotemcel-behandeling, maar deze bijwerking verdween binnen een week na het ontstaan ervan. Gedurende de 37,6 maanden follow-up werden geen gevallen van hematologische kanker waargenomen.

Referentie

Kanter J, Walters MC, Krishnamurti L, et al. Biologic and Clinical Efficacy of LentiGlobin for Sickle Cell Disease. NEJM 2022;386:617-28.