Lage dosering aspirine verlaagt mogelijk risico op leverkanker bij hepatitispatiënten

april 2020 Medisch onderzoek Willem Van Altena

Een Zweedse studie geeft aan dat een lage dosis aspirine bij patiënten met chronische virale hepatitis het risico op levertumoren (hepatocellulair carcinoom, HCC) verlaagt zonder daarbij het risico op maagbloedingen te vergroten. Recent verscheen hier een artikel over in het New England Journal of Medicine.

In het onderzoek werden 50.275 mensen gevolgd die tussen 2005 en 2015 de diagnose chronische hepatitis B of C hadden gekregen, en die geen aspirine slikten. Van hen kregen 14.205 patiënten een lage dosis aspirine voorgeschreven.

Na een mediane follow-up van 7,9 jaar werd HCC vastgesteld bij 4% van de aspirinegebruikers, en 8,3% bij de niet-gebruikers (verschil −4,3%; 95% BI: −5,0 tot −3,6; adjusted hazard ratio, 0,69; 95% BI: 0,62 tot 0,76). Het risico op HCC nam af naarmate de patiënt langer aspirine innam. De adjusted hazard ratio was respectievelijk 0,90, 0,66 en 0,57 voor patiënten die 1 tot 3 jaar, 3 tot 5 jaar of langer dan 5 jaar aspirine innamen.

Mortaliteit

Levergerelateerde mortaliteit was na 10 jaar 11% bij de aspirinegebruikers vergeleken met 17,9% bij de niet-gebruikers. Daarbij bleek het 10-jarig risico op maagbloedingen voor beide groepen vergelijkbaar: bij de aspirinegebruikers was dat 7,8% en bij de niet-gebruikers 6,9%.

Bron
1. New England Journal of Medicine (NEJM)