Klinische studie met potentieel geneesmiddel tegen graft-versus-host ziekte

december 2021 Geneesmiddelen Willem Van Altena

Mensen die een beenmergtransplantatie ondergaan lopen het risico op ernstige afstotingsreacties. De kans bestaat dat immuuncellen van de donor de cellen van de ontvanger aanvallen, een fenomeen dat bekend staat als graft-versus-host disease (GVHD). Dit komt voor bij ongeveer de helft van alle patiënten die een beenmergtransplantatie ondergaan. In sommige gevallen kan GVHD zo ernstig zijn dat een patiënt overlijdt.

Reden voor het biofarmaceutisch bedrijf Xenikos, een spin-off van Radboudumc in Nijmegen om te werken aan een medicijn dat GVHD kan tegengaan. Na 20 jaar is het nieuwe geneesmiddel T-Guard klaar om getest te worden.

T-Guard werkt door de volwassen T-cellen van de donor op te sporen en te vernietigen. Het ontwikkelingsproces van het middel was zeer tijdrovend, en ook de financiering van de onderzoeken had veel voeten in de aarde. Maar binnenkort start een internationale klinische studie waaraan 250 patiënten in Europa en de V.S. mee zullen doen. De eerste patiënt zal behandeld worden in het Nijmeegse Radboudumc.

Verwacht wordt dat het tot 2 jaar kan duren voordat het benodigde aantal patiënten geïncludeerd is. Als de studie verloopt zoals de ontwikkelaars van T-Guard hopen dan kan rond 2024 goedkeuring voor T-Guard aangevraagd worden bij de medicijnautoriteiten FDA en EMA. Het middel zou ook inzetbaar kunnen zijn om afstoting van donororganen te voorkomen.

Meer informatie

Lees een uitgebreider artikel over T-Guard op de website van Radboudumc.