Eerder dit jaar werd luspatercept goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenbureau voor de behandeling van volwassenen met transfusieafhankelijke anemie door zeer-laag-, laag- en intermediair-risico-myelodysplastisch syndroom met ringsideroblasten, die een onbevredigende respons hebben of niet in aanmerking komen voor behandeling met een erytropoïetische groeifactor, of volwassenen met transfusieafhankelijke anemie bij bèta-thalassemie. Deze beslissing werd genomen op basis van de resultaten uit de MEDALIST- en BELIEVE-studies. Deze studies laten zien dat luspatercept leidt tot een reductie in het aantal bloedtransfusies bij myelodysplastisch syndroom en bèta-thalassemie.